logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Indskrivning i skole, SFO og klub

Det år dit barn fylder 6 år skal barnet skrives op til skole. Skoleindskrivning foregår altid i januar måned. Tilmelding til SFO og SFO-klub er åben hele året.
Opdateret 07.04.2022

Skriv dit barn op til skole (er aktivt fra d. 13. januar 2022)Selvbetjeningslink knap

Dit barn er undervisningspligtig i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Du skal derfor skrive dit barn op til skole, uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- og privatskole. 

Skolestart er i august 2022. Bemærk dog at Nørreskov-Skolen og Nordals Skolen har rullende skolestart med start i marts, august og november. 

Hvordan skriver jeg mit barn op til skole?

I 2022 sker indskrivningen til skole fra den 15. januar til og med den 31. januar 2022 uanset om det er folkeskole, fri- eller privatskole. Brug linket øverst - du skal bruge NemID.

De tyske skoler i kommunen har dog særlige indskrivningstider.

Hvor finder jeg den nærmeste skole, SFO eller klub?

Klik på en skole og se kontaktoplysninger samt hjemmeside.

Hvordan skriver jeg mit barn op til eller melder ud af SFO eller klub?

Indmeld eller udmeld dit barn i SFO eller klub her.

Indmeldelse kan ske løbende hele året.

Når dit barn er indmeldt i SFO, er det automatisk meldt ud af børnehaven. 

Hvornår kan mit barn starte i børnehaveklasse, SFO eller klub?

Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kan blive indskrevet til skolernes børnehaveklasse. 

Går dit barn i 0.-2. klasse, kan du få dit barn passet på skolens SFO før og efter skoletid. Overgang fra børnehave til SFO sker den 1. maj, hvor barnet skal starte i 0. klasse i august.

Børn, som går i 3.- 6. klasse kan optages i klub. Klubben har åbent på skoledage, og der findes stort set klub på alle skoler. Overgang fra SFO til klub sker den 1. august, hvor barnet skal starte i 3. klasse i august - med klubstart på den første skoledag efter sommerferien. 

Hvilken skole, SFO eller klub kan mit barn gå på?

Dit barn hører til en bestemt skole - distriktsskolen - alt efter, hvor barnet bor. Dit barn har altid krav på at få en plads på distriktsskolen, men der er principielt frit skolevalg. Det betyder, at du som forældre også har mulighed for at få dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole.

SFO og klub tilbydes på den skole, barnet er indskrevet på.