logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Inklusion på børne- og ungeområdet

På sigt skal der udarbejdes en lokal inklusionspolitik i dagtilbud og skoler.
Opdateret 25.04.2018

I Kommuneplanen for Sønderborg Kommune fremgår
det, at Børn og Uddannelse arbejder med inklusion på
hele børne- og ungeområdet.

Børn og Uddannelse ønsker, at inklusion ikke alene bliver
et teoretisk begreb, men handlinger, der praktiseres
i hverdagen blandt ledere, medarbejdere, børn, unge og
forældre. Derfor blev der iværksat et udviklingsarbejde
med udgangspunkt i det inkluderende perspektiv, hvor
børn og unge med særlige behov får så gode livschancer
som muligt, og hvor unge med særlige behov får så
optimale muligheder som muligt for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Præmisserne er, at:

  • faglighed og kvalitet vurderes højt
  • det sociale samspil barn, ung og voksne imellem er præget af glæde, engagement og lyst til at lære
  • special- og handicapområdet er strukturelt, såvel som økonomisk bæredygtigt
  • kommunens mulighed for at omstille til øget inklusion og samtidig gennemførelse af god pædagogik og undervisning for børn og unge med særlige behov er til stede.

Der har været etableret arbejdsgrupper, der har bidraget
med praksisviden i dette arbejde. Arbejdsgrupper
med repræsentation fra skole, dagtilbud, PPR-funktionen
samt forvaltningen Social og Sundhed. Arbejdsgrupperne
har været sammensat af ledere og medarbejdere,
heri tillidsrepræsentanter.
Arbejdsgrupperne har arbejdet i sammenhængende temadage
i januar, februar, marts og april 2014. Arbejdsgrupperne
har arbejdet med emnerne:

  • pædagogiske rammer, herunder personaleressourcer og kompetencer 
  • ledelsesmæssige rammer
  • struktur og fysiske rammer, og
  • tværsektorielt samarbejde og samarbejdsrum.

Mellem temadagene har en styregruppe bestående af
forvaltning, ledere og repræsentanter fra FOA, BUPL,
DLF og AC.

På forvaltningsniveau er økonomi og visitationsprocedurer
gennemgået.

Derudover har forvaltningen holdt dialogmøder med
repræsentanter fra samtlige specialgrupper i dagtilbud
og specialklasserækker i skolerne.

Efterfølgende vil arbejdet med udarbejdes af lokale inklusionspolitikker blive igangsat. Den foreløbige 'Sammenfatning af udviklingsarbejdet i Specialområdet' kan ses i rapporten i 'Dokumenter' herunder.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.