logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Integrationskontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte

Med en personlig integrationskontrakt sikrer Integrationscentret, at du får en så god start i Sønderborg som muligt.
Opdateret 25.04.2018

I kontrakten fastlægges dine mål for uddannelse og arbejde, og der udarbejdes et integrationsprogram med de aktiviteter, der skal hjælpe dig med nå målene. En del af programmet vil bestå af undervisning i dansk. Du kan læse mere om danskuddannelsen ved at trykke på linket

Hvem gælder det?

Integrationskontrakten gælder for alle flygtninge eller familiesammenførte over 18 år.

Betingelser

  • Senest en måned efter, at du er kommet til Sønderborg, skal du indgå en integrationskontrakt med din sagsbehandler i Integrationscentret.
  • Integrationskontrakten gælder, indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse. Den gælder altså også efter integrationsprogrammets ophør i de tilfælde, hvor du efter max fem års ophold fortsat får meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse af Udlændingeservice.
  • Når du underskriver integrationskontrakten, skal du også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. I erklæringen skriver du under på, at du vil arbejde aktivt for at sikre din egen og dine herboende børns og ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund.
  • Det er en betingelse for at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, at du har underskrevet erklæring om integration og aktivt medborgerskab.

Mere information

Find integrationskontrakten og erklæring om integration og aktivt medborgerskab (på forskellige sprog) på www.uim.dk 

På hjemmesiden Ny I Danmark kan du læse mere om asyl, ophold og familiesammenføring.
Gå til Ny i Danmark (åbner i engelsk udgave). 

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.