logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Internationalt beskyttede dyrearter

Find information om hvilke internationale beskyttede dyrearter Danmark er forpligtet til at beskytte og hvilke af disse dyrearter vi har i kommunen.
Ansvarlig Bent Albæk
Opdateret 13.11.2017

Danmark har lige som resten af landene i EU, forpligtet sig til at sikre en rig natur inden for det europæiske område. Den forpligtigelse er sikret gennem det såkaldte habitatdirektiv, hvor medlemslandene har forpligtet sig til at sikre beskyttelsen af en række dyrearter og deres levesteder. Dyrearterne er ikke nødvendigvis truede eller sjældne i Danmark, men på europæisk plan.

Strandtudse_410x250px.gif

I Sønderborg Kommune har vi fem arter af padder og en art af krybdyr, der er særligt beskyttede. Desuden har vi en række arter af flagermus. Klik på de forskellige links nedenfor, for at læse mere om arterne på Vand- og Naturforvaltningens hjemmeside:

Padder:
Stor vandsalamander
Løgfrø
Løvfrø
Spidssnudet Frø
Strandtudse

Krybdyr:
Markfirben

Flagermus:
Dværgflagermus
Brunflagermus
Sydflagermus
Vandflagermus

På Miljøstyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om beskyttede arter i Danmark.

På habitatdirektivets bilag IV findes alle de dyrearter, der er særligt strengt beskyttede, de såkaldte ”bilag IV arter”. Klik her for at læse habitatbekendtgørelsen på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.