logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)

Job med løntilskud til førtidspensionister er stillinger på særlige vilkår. Stillingerne kan være både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Selvbetjening

Indberet sygdom og anmod om refusion

Som selvstændig kan du søge om refusion af dagpenge online på virksomhedsportalen virk.dk - klik på linket herover.

På virk.dk kan... Læs mere

Opdateret 22.10.2019

Hvem kan få et skånejob?

Du er omfattet af målgruppen for løntilskudsjob til førtidspensionister (skånejob) hvis:

 • Du er bevilget førtidspension.
 • Du ikke kan opnå eller fastholde arbejde på nedsat tid uden tilskud, og du ikke kan revalideres hertil.

Vilkår ved et skånejob

Som ansat modtager du førtidspension sammen med lønnen. Førtidspensionen kan dog påvirkes af lønnen. Du kan finde information om dette på www.borger.dk.

Du kan blive ansat på både private og offentlige arbejdspladser. Du kan dog ikke blive ansat på en privat virksomhed hvis:

 • Virksomheden ejes af din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
 • Du senest har været ansat i virksomheden.

Din arbejdsgiver skal være indforstået med at tage de nødvendige skånehensyn. Skånejob er som regel på nedsat tid.

Du er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, fx:

 • lov om sygedagpenge
 • lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
 • lov om ferie
 • lov om arbejdsskadesikring

Lønnen aftales mellem dig og din arbejdsgiver i samarbejde med den relevante faglige organisation. Arbejdsgiveren udbetaler dig den fulde løn og modtager tilskud fra kommunen.

Du kan være i et skånejob indtil folkepensionsalderen.

Efter du er blevet ansat, skal der ske en opfølgning fra kommunen efter senest 6 mdr. og herefter for hver mindst 12 mdr.

Job med løntilskud for førtidspensionister

Kontakt til kommunen

Henvendelse om skånejob skal ske til en af vores jobkonsulenter, se kontaktboksen nederst på siden.

Du kan henvende dig, hvis du allerede har lavet en aftale med en arbejdsgiver, eller du kan henvende dig, hvis du ønsker hjælp til at finde en arbejdsgiver. 

Når du henvender dig, udarbejder vi sammen en plan ud fra:

 • Dit beskæftigelsesmål.
 • Hvad der kan styrke dine muligheder for at opnå den ønskede beskæftigelse.
 • Hvem der har ansvar for hvad, og hvornår der er opfølgning.

Virksomhedens vilkår

Arbejdsgiveren modtager 28,56 kr. pr. time (2019) i tilskud til lønnen. For private arbejdsgivere gælder, at tilskuddet maksimalt må udgøre 75% af de samlede lønomkostninger. Der kan søges tilskud til eventuelle relevante tillægsydelser hos Forvaltningen Job og Velfærd såsom hjælpemidler, arbejdsredskaber m.m.

For både private og offentlige arbejdspladser gælder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med løntilskud og /eller personer i virksomhedspraktik, og på den anden side antallet af ansatte uden tilskud. Det betyder, at der ved:

 • 0-5 ordinært ansatte kan være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud (jf. formuleringen "dog altid 1 person")
 • 6-9 ordinære ansatte kan være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • 10-14 ordinært ansatte kan være 2 personer.
 • 15-19 ordinært ansatte kan være 3 personer osv.

Når der oprettes et skånejob hos en virksomhed, skal der være tale om en nettoudvidelse af antallet af ansatte, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af:

 • frivillig afgang
 • afgang på grund af alder
 • frivillig reduktion af arbejdstiden
 • afskedigelse på grund af en forseelse

Arbejdsgiver udformer en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev. Her skal fremgå løn, arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Der er ingen varighedsbegrænsning på tilskudsperioden.