logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)

Job med løntilskud til førtidspensionister er stillinger på særlige vilkår. Stillingerne kan være både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Selvbetjening

Indberet sygdom og anmod om refusion

Som selvstændig kan du søge om refusion af dagpenge online på virksomhedsportalen virk.dk - klik på linket herover.

På virk.dk kan... Læs mere

Opdateret 25.04.2018

Hvem kan få et job med løntilskud?

Job med løntilskud til førtidspensionister henvender sig til personer, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Det er dog et krav, at personen modtager førtidspension efter Lov om Social Pension.

Til dig som borger

Som ansat modtager du førtidspension sammen med lønnen. Førtidspensionen kan dog påvirkes af lønnen.

Hvordan foregår aflønningen?

Arbejdsgiveren udbetaler løn, der for arbejdstager indgår som en almindelig skattemæssig indkomst.

Hvordan er ansættelsesvilkårene?

Som ansat er du omfattet af overenskomst og arbejdsmarkedslovgivning (med mindre de enkelte love har undtaget denne gruppe), dvs. at du som ansat er omfattet af lov om f. eks. Sygedagpenge, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Førtidspensionister i ansættelse er ikke omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Job med løntilskud for førtidspensionister

Til virksomheden

Arbejdsgiver udbetaler løn. Jobcentret yder refusion til arbejdsgiver med takstmæssigt tilskud. Løn herudover afholdes af arbejdsgiver fuldt ud.

Hvad er tilskuddet og hvordan udbetales det?

Arbejdsgiveren modtager efter ansøgning et løntilskud, der svarer til halvdelen af lønnen, dog maksimalt en sjettedel af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Løntilskud til arbejdsgiveren se her (åbner nyt vindue)

Hvordan er ansættelsesvilkårene?

Den ansatte er omfattet af overenskomst og arbejdsmarkedslovgivning (med mindre de enkelte love har undtaget denne gruppe), dvs. den ansatte er omfattet af lov om f. eks. Sygedagpenge, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Den ansat er ikke omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Øvrige vilkår

  • Der kan søges tilskud til eventuelle relevante tillægsydelser hos Forvaltningen Social og Sundhed, såsom hjælpemidler, arbejdsredskaber m.m.

  • Antallet af personer i praktik/tilskud må max. Udgøre 1 for hver 5 ordinært ansatte (altid min. 1), hvis der er 0 - 50 ansatte. Herudover 1 for hver 10 ordinært ansatte.

  • Der skal foreligge tilkendegivelse fra arbejdsgiver om at de ansatte er blevet hørt.

  • Krav om merbeskæftigelse.

Lokal medindflydelse

Efter rammeaftalen om det sociale kapitel skal medarbejderne sikres lokal indflydelse, bl.a. ved forhandlinger med den relevante tillidsrepræsentant og ved drøftelse af retningslinjerne på den enkelte arbejdsplads, jf. aftalens bilag 2.

Hvordan er forløbet?

Henvendelse om job med løntilskud skal ske til Brian Larsen Toft i Forvaltningen Social og Senior på tlf. 88 72 50 40 eller på e-mail blto@sonderborg.dk. Når kommunen har godkendt en førtidspensionist til et job med løntilskud aftaler arbejdsgiver og arbejdstager løn og arbejdsvilkår i samarbejde med den relevante faglige organisation. Arbejdsgiveren skal være indforstået med at tage de nødvendige hensyn og udstede ansættelsesbrev/bevis.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Brian Larsen Toft Social og Senior blto@sonderborg.dk eller på telefon (direkte) 88 72 50 40 eller Susan Petersen, e-mail: sups@sonderborg.dk, telefon 88 72 69 27.

Nyttig viden:

Pjece fra center for ligebehandling af handicappede

Rammeaftale § 16

Rammeaftale bilag 2

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.