logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kørselsordninger

Her kan du se de muligheder, der er for at få hjælp til transport og kørsel. Læs også om kørsel til COVID-19 vaccination.
Opdateret 10.09.2021

Kørsel til COVID-19 vaccination

Hvem kan få kørsel?

Du kan blive kørt til vaccination for COVID-19 (gælder ikke andre vaccinationer), hvis du ikke selv har mulighed for transport fx egen bil, offentlig transport, flextur eller lignende. Du skal desuden have varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Hvis du ikke har pleje/hjælp i hjemmet, skal du visiteres til transport og derefter selv bestille.

Husk, at du skal have tider til både 1. og 2. vaccination inden du bestiller transport. Det er sundhedsmyndighederne, der udpeger i hvilken rækkefølge borgerne tildeles vacciner.

Hvordan bestiller jeg tid til vacciner?

Hvis du har fået tilsagn (i e-Boks eller via brev) om, at du er i målgruppen, kan du bestille tid til vacciner.

Dem kan du få ved at logge ind på www.vacciner.dk (kræver NemID).

Har du ikke NemID skal du ringe til Region Syddanmark på telefon 99 44 07 17 - tast 1. Telefontider alle dage (inkl. weekend) kl. 8-18.

Du kan som udgangspunkt kun blive kørt til nærmeste vaccinationscenter (Sønderborg).

Visitering til kørsel

Kørsel kan bestilles gennem Transportkontoret på telefon 88 72 41 41 på hverdage kl. 9.00 - 14.00.

Vognmanden oplyser, hvornår du ca. kan forvente at blive hentet i hjemmet.

Kørslen varetages af Als Bustrafik ApS.

Hvad hvis jeg ikke får tilkendt kørsel?

Hvis du ikke vurderes at opfylde kriterierne, bliver du henvist til alternative muligheder (læs mere på https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur).

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Transportkontoret på tlf. 88 72 41 41.

Kørselsordninger

Her kan du se de muligheder, der er for transport og kørselshjælp (også kaldet kørselsordning, befordringshjælp eller befordringsgodtgørelse).

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så er her en liste over, hvem du skal kontakte listet efter behandling i alfabetisk rækkefølge.

Aflastning (plejehjem) til/fra bopæl

Læs mere under 'Liggende transport'.

Flextur

Fysioterapi, fodterapeut, kiropraktor

Genoptræning i kommunalt regi (efter sygehusindlæggelse)

Kontakt Job og Velfærd:

Merete Nielsen
Tlf.: 88 72 59 43

Birgitte Sørensen 
Tlf.: 88 72 66 94

Genoptræning/vedligeholdelsestræning i kommunalt regi

Kontakt Job og Velfærd:

Visitationsgruppen
Tlf.: 88 72 45 23

Telefontid:
Man - fre kl. 8-9 samt 13-14

Patientbefordringen (Sygehus)

Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid:
Man - fre kl. 8-15 (senest dagen før kl. 15 og tidligst 14 dage før)

Kørsel til alle sygehuse inkl.:

  • Gigthospitalet, Gråsten
  • Høreklinikken, Sønderborg Sygehus
  • Skadestue

Handicapkørsel

Tlf. 76 60 86 08

Høreklinik (privat)

Liggende transport

Kommunen tilbyder liggende transport i forbindelse med korttidsophold (se næste afsnit).

I andre situationer må du selv sørge for, og betale for, liggende transport.

Hvis du har et Falck-abonnement, så omfatter det muligvis liggende transport. Ellers skal du selv bestille og betale for en liggende transport ved en af disse private leverandører:

  • DK Ambulancetjeneste (læs mere her). Det koster som udgangspunkt 4.600 kr. (momsfrit) for korte ture (inden for Sønderjylland). Disse bestilles minimum dagen før. Lange ture kan bestilles for en merpris (ring til DK-Ambulancetjeneste for at få en skræddersyet pris på tlf. 70 23 19 11) og skal bestilles i god tid. Det er muligt at medtage en pårørende samt hjælpemidler og en begrænset mængde bagage.
  • European Ambulance Service (læs mere her). Det koster 1.100 kr. pr. time (dog 1.300 kr. mellem kl. 18.00-08.00) og man faktureres for minimum 4 timer pr. transport. Ring på tlf. 40 17 20 73 for at bestille en tur.

Midlertidigt ophold på korttidsplads

Sønderborg Kommune tilbyder liggende transport, når du tager ophold på, eller skal hjem fra, en af kommunens korttidspladser.

Bemærk dog, at hvis du har brug for transport, når du bliver udskrevet fra sygehuset, så er det sygehuset og ikke Sønderborg Kommune, der står for transporten.

Kommunens tilbud om liggende transport gælder for borgere, der er bevilget et midlertidigt korttidsophold målrettet et døgnrehabiliterende-, et palliativt-, et vurderings- eller et aflastningsforløb i Sønderborg Kommune.

Du kan få bevilget liggende transport, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du er ude af stand til at benytte dig af en siddende transport, hvor du fx bliver kørt af pårørende eller benytter kørsel via Sydtrafiks ordninger Flextrafik og Handicapkørsel.
  • Du ønsker at blive kørt fra/til din bopæl.

Når visitator behandler din ansøgning om midlertidigt ophold på korttidsplads, vurderer visitator samtidig, om du er omfattet af målgruppen for liggende transport.

Du får automatisk bevilget liggende transport, hvis du opfylder betingelserne.

Du er velkommen til at kontakte Visitationsafdelingen, hvis du har spørgsmål. Visitatorerne træffes på telefon 88 72 45 23, telefontid på hverdage klokken 8-9 og 13-14, og på mail: velfaerd@sonderborg.dk.

Læge og speciallæge

For bestilling af kørsel kontakt:

VTS
Tlf. 88 72 44 72

Telefontid:
Man - fre kl. 8-16 

For kørselsgodtgørelse kontakt:

Transportkontoret
Tlf. 88 72 41 41

Telefontid:
Man - fre kl. 9-14

Lægevagten

Pensionister der ikke selv kan komme til lægevagten, kan bestille en almindelig taxa, og få refunderet udgiften. Husk at få udleveret en kvittering for taxa og et stempel fra vagtlægen. Kvitteringen skal sendes til Transportkontoret, Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Husk at skrive navn og CPR-nr.

Rideterapi til pensionister

Kontakt Job og Velfærd:

Henriette Ravn
Tlf.: 88 72 56 18

Sygehus

Patientbefordringen
Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid:
Man - fre kl. 8-15 (senest dagen før kl. 15 og tidligst 14 dage før)

Borgerklinik

Tandlæge og omsorgstandpleje

Visitering til handicapkørsel og lægekørsel

Transportkontoret
Tlf. 88 72 41 41

Telefontid:
Man - fre kl. 9-14