logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kørselsordninger

Her kan du se de muligheder, der er for at få hjælp til transport og kørsel. Læs også om kørsel til COVID-19 vaccination.
Opdateret 31.05.2021

Kørsel til COVID-19 vaccination

Hvem kan få kørsel?

Du kan blive kørt til vaccination for COVID-19 (gælder ikke andre vaccinationer), hvis du ikke selv har mulighed for transport fx egen bil, offentlig transport, flextur eller lignende. Du skal desuden have varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Hvis du ikke har pleje/hjælp i hjemmet, skal du visiteres til transport og derefter selv bestille.

Husk, at du skal have tider til både 1. og 2. vaccination inden du bestiller transport. Det er sundhedsmyndighederne, der udpeger i hvilken rækkefølge borgerne tildeles vacciner. Læs mere om vaccination mod COVID-19 her.

Hvordan bestiller jeg tid til vacciner?

Hvis du har fået tilsagn (i e-Boks eller via brev) om, at du er i målgruppen, kan du bestille tid til vacciner.

Dem kan du få ved at logge ind på www.vacciner.dk (kræver NemID).

Har du ikke NemID skal du ringe til Region Syddanmark på telefon 99 44 07 17 - tast 1. Telefontider alle dage (inkl. weekend) kl. 8-18.

Du kan som udgangspunkt kun blive kørt til nærmeste vaccinationscenter (Sønderborg).

Visitering til kørsel

Kørsel kan bestilles gennem Transportkontoret på telefon 88 72 41 41 på hverdage kl. 9.00 - 14.00.

Vognmanden oplyser, hvornår du ca. kan forvente at blive hentet i hjemmet.

Kørslen varetages af Als Bustrafik ApS.

Hvad hvis jeg ikke får tilkendt kørsel?

Hvis du ikke vurderes at opfylde kriterierne, bliver du henvist til alternative muligheder (læs mere på https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur).

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Transportkontoret på tlf. 88 72 41 41.

Kørselsordninger

Her kan du se de muligheder, der er for transport og kørselshjælp (også kaldet kørselsordning, befordringshjælp eller befordringsgodtgørelse).

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så er her en liste over, hvem du skal kontakte listet efter behandling i alfabetisk rækkefølge.

Aflastning (plejehjem) til/fra bopæl

Læs mere under 'Liggende transport'.

Flextur

Fysioterapi, fodterapeut, kiropraktor

Genoptræning i kommunalt regi (efter sygehusindlæggelse)

Kontakt Job og Velfærd:

Merete Nielsen
Tlf.: 88 72 59 43

Birgitte Sørensen 
Tlf.: 88 72 66 94

Genoptræning/vedligeholdelsestræning i kommunalt regi

Kontakt Job og Velfærd:

Visitationsgruppen
Tlf.: 88 72 45 23

Telefontid:
Man - fre kl. 8-9 samt 13-14

Patientbefordringen (Sygehus)

Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid:
Man - fre kl. 8-15 (senest dagen før kl. 15 og tidligst 14 dage før)

Kørsel til alle sygehuse inkl.:

  • Gigthospitalet, Gråsten
  • Høreklinikken, Sønderborg Sygehus
  • Skadestue

Handicapkørsel

Tlf. 76 60 86 08

Høreklinik (privat)

Liggende transport

Kommunen tilbyder ikke liggende transport. Det skal du selv betale for. Hvis du har et Falck-abonnement, kan dette muligvis omfatte liggende transport, ellers skal du tilkøbe ydelsen ved en privat aktør.

Liggende transport kan bestilles ved:

  • DK Ambulancetjeneste (læs mere her). Det koster som udgangspunkt 4.600 kr. (momsfrit) for korte ture (inden for Sønderjylland). Disse bestilles minimum dagen før. Lange ture kan bestilles for en merpris (ring til DK-Ambulancetjeneste for at få en skræddersyet pris på tlf. 70 23 19 11) og skal bestilles i god tid. Det er muligt at medtage en pårørende samt hjælpemidler og en begrænset mængde bagage.
  • European Ambulance Service (læs mere her). Det koster 1.100 kr. pr. time (dog 1.300 kr. mellem kl. 18.00-08.00) og man faktureres for minimum 4 timer pr. transport. Ring på tlf. 40 17 20 73 for at bestille en tur.

Læge og speciallæge

For bestilling af kørsel kontakt:

VTS
Tlf. 88 72 44 72

Telefontid:
Man - fre kl. 8-16 

For kørselsgodtgørelse kontakt:

Transportkontoret
Tlf. 88 72 41 41

Telefontid:
Man - fre kl. 9-14

Lægevagten

Pensionister der ikke selv kan komme til lægevagten, kan bestille en almindelig taxa, og få refunderet udgiften. Husk at få udleveret en kvittering for taxa og et stempel fra vagtlægen. Kvitteringen skal sendes til Transportkontoret, Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Husk at skrive navn og CPR-nr.

Rideterapi til pensionister

Kontakt Job og Velfærd:

Henriette Ravn
Tlf.: 88 72 56 18

Sygehus

Patientbefordringen
Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid:
Man - fre kl. 8-15 (senest dagen før kl. 15 og tidligst 14 dage før)

Borgerklinik

Tandlæge og omsorgstandpleje

Visitering til handicapkørsel og lægekørsel

Transportkontoret
Tlf. 88 72 41 41

Telefontid:
Man - fre kl. 9-14