logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kvalitetsstandarder

På denne side kan du se de forskellige kvalitetsstandarder, som vi arbejder efter.
Opdateret 01.08.2018

Klik på den kvalitetsstandard, du vil læse mere om:

Afløsning i eget hjem

Almene anviste boliger på handicap- og psykiatriområdet

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter Sundhedslovens § 140 (kvalitetsstandard)

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter Sundhedslovens § 140 (indsatskatalog)

Betalt vareudbringning

Daghjem

Ekstra rengøring

Gelerts Gård (servicedeklaration)

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (kvalitetsstandard)

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (indsatskatalog)

Handicapbil

Hertughaven (servicedeklaration)

Forebyggelsestilbud (kvalitetsstandard)

Forebyggelsestilbud (indsatskatalog)

Forebyggende hjemmebesøg

Handicapbil efter Serviceloven § 114

Klippekort på plejecentrene (serviceniveaubeskrivelse)

Klippekortsordning - ekstra hjemmepleje 2018/2019 (serviceniveaubeskrivelse)

Korttidspladser

Kvinde- & krisecenter

Ledsagerordning

Længerevarende botilbud

Mad og måltider på plejecentre

Madservice

Midlertidige botilbud

Misbrugsbehandling (kvalitetsstandard)

Misbrugsbehandling (indsatskatalog)

Nødkald og sygeplejekald

Når du bor i plejebolig

Omsorgstandpleje (kvalitetsstandard)

Omsorgstandpleje (indsatskatalog)

Personlig hjælp og pleje

Plejebolig - specialplejebolig til ældre udviklingshæmmede borgere (servicedeklaration)

Plejebolig

Praktisk hjælp

Psykisk pleje og omsorg

Rehabiliteringsforløb

Socialpædagogisk støtte

Spiseforstyrrelser (servicedeklaration)

Sygeplejen og sygeplejeklinikkerne

Sundhedspleje (kvalitetsstandard)

Sundhedspleje (indsatskatalog)

Tandpleje til børn og unge (kvalitetsstandard)

Tandpleje til børn og unge (indsatskatalog)

Transport til daghjem og kommunal træning efter servicelovens § 86

Visitation og levering

Visitation og levering - Handicap- og psykiatriafdelingen

Ældrebolig

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.