logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Sådan søger du tilladelse.
Opdateret 15.07.2021

Ejer du en grund ud til kysten, har du selv ansvar for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning og oversvømmelse. Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse.

Typer af kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse er typisk:

 • Sandfodring
 • Skråningsbeskyttelse
 • Bølgebrydere
 • Høfder
 • Diger
 • Højvandsmure

Hvornår har jeg brug for en tilladelse?

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil;

 • etablere helt ny kystbeskyttelse.
 • udvide eksisterende kystbeskyttelse.
 • genoprette eksisterende kystbeskyttelse. Du genopretter, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
 • renovere eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at du ændrer dimensionerne.
 • vedligeholde kystbeskyttelse fra før 1988, der ikke er løbende vedligeholdt.

Hvad kan jeg gøre uden en tilladelse?

Du skal ikke søge om en tilladelse for at udføre helt almindelig vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse, hvis materialevalget og dimensionerne er uændret. En tilladelse forpligtiger typisk ejeren til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Et anlæg, der er etableret før 1988, er som udgangspunkt lovligt uden en tilladelse, da kystbeskyttelsesloven her første gang kræver, at fremtidige kystbeskyttelse har en tilladelse. Anlæg fra før 1988 kan vedligeholdes til den stand, de havde i 1988 med samme opbygning, materialer og dimensioner forudsat, at der gennem årene er sket en løbende vedligeholdelse.

Hvor skal jeg søge om tilladelse?

Kommunerne har ansvaret for at behandle sager om kystbeskyttelse. Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terrænændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling.

Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom. Det er dog ofte relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. I dette tilfælde kan I søge om et fælles projekt eller som det hedder i kystbeskyttelsesloven - et kommunalt fællesprojekt. Her er det muligt at bede kommunen om at fungere som procesmyndighed, hvis man fx ikke kan blive enige om en løsning og en bidragsfordeling.

Nødvendige oplysninger

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling er der en række oplysninger vi har brug for, som du indtaster i din ansøgning. Du kan hente ansøgningsskema og vejledning til skemaet nedenfor. Vi betragter først ansøgningen som modtaget, når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet grundigt. Både din ansøgning og vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under 'Høringer og afgørelser' og sendt til naboer, berørte parter samt relevante myndigheder.

Andre tilladelser

Da kystbeskyttelse kan have negative virkninger på natur og miljø, skal projektet også vurderes i forhold til øvrig lovgivning. For at optimere behandlingen af sager om kystbeskyttelse vil en række lovgivninger blive inkluderet i tilladelsen. Det kan være naturbeskyttelsesloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er valgfrit, om vandløbsloven skal inkluderes.

Ifølge planloven skal kommunen også vurdere, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette sker på baggrund af en særskilt VVM anmeldelse, som du skal udfylde i et særligt anmeldeskema – se nedenfor – og sende det sammen med din ansøgning om kystbeskyttelse.

Vær opmærksom på, at du måske skal søge om landzonetilladelse alt efter placeringen af kystbeskyttelsesanlægget. Læs mere om landzonetilladelse.

Guide til kystbeskyttelse

Hvis du er interesseret i at få en uddybende forklaring på regler, rammer og retningslinjer på kystbeskyttelsesområdet i Sønderborg Kommune, kan du læse i vores guide til kystbeskyttelse.