logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Så læs, hvordan du skal ansøge om tilladelse.
Opdateret 18.09.2019

Om kystbeskyttelse

Ejer du en grund ud til kysten, har du selv ansvar for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning og oversvømmelse. Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse er typisk:

  • Sandfodring
  • Skråningsbeskyttelse
  • Bølgebrydere
  • Høfder
  • Diger
  • Højvandsmure

Hvornår har jeg brug for en tilladelse?

  • Hvis du vil etablere helt ny kystbeskyttelse, eller hvis du ønsker at udvide det eksisterende.
  • Du skal også ansøge om en tilladelse, før du genopretter eksisterende kystbeskyttelse. Du genopretter, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
  • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at du ændrer dimensionerne.
  • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse, der er lavet før år 1969, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.

Hvad kan jeg gøre uden en tilladelse?

Du skal ikke søge tilladelse for at udføre helt almindelig vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse. En tilladelse forpligtiger typisk ejeren til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

Hvor skal jeg søge om tilladelse?

Kommunerne har ansvaret for at behandle sager om kystbeskyttelse. Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terrænændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling.

Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom. Det er dog ofte relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. Det kan derfor være relevant at søge om et fælles projekt eller som det hedder i kystbeskyttelsesloven - et kommunalt fællesprojekt. Her er det muligt at bede kommunen om at fungere som procesmyndighed, hvis man fx ikke kan blive enige om en løsning og en bidragsfordeling.

Nødvendige oplysninger

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling er der en række oplysninger vi har brug for. Ansøgning om kystbeskyttelse skal ske digitalt via et ansøgningsskema fra ’Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger’. Du kan hente ansøgningsskema og vejledning til skemaet nedenfor. Vi betragter først ansøgningen som modtaget, når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet grundigt. Både din ansøgning og vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under 'Høringer og afgørelser' og sendt til naboer, berørte parter samt relevante myndigheder.

Andre tilladelser

Da kystbeskyttelse kan have negative virkninger på natur og miljø, skal projektet også vurderes i forhold til øvrig lovgivning. For at optimere behandlingen af sager om kystbeskyttelse vil en række lovgivninger blive inkluderet i tilladelsen. Det kan være naturbeskyttelsesloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er valgfrit om vandløbsloven skal inkluderes. Om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet vurderes på baggrund af en særskilt VVM anmeldelse. Du kan finde et anmeldeskema nedenfor.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.