logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Lån og minimumsfrist

Økonomisk trængte borgere har mulighed for at ansøge kommunen om minimumsfrist og tilbud om afdragsordning ved påbud om forbedre spildevandsrensning eller kloakering.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 13.01.2021

Muligheder for økonomisk støtte

Hvis du er husejer, kan du ansøge om følgende:

  • En frist på minimum tre år til at opfylde kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensning eller kloakering.
  • Først at skulle betale tilslutningsbidraget, når tilslutningen af ejendommen til kloak er helt færdig.
  • Ret til en afdragsordning over 20 år hos Sønderborg Forsyning, for udgifter til at opfylde påbuddet, samt eventuelt tilslutningsbidrag.
  • At dine børns indkomster ikke indgår i den samlede husstandsindkomst, og at dine børns formuer ikke indgår i opgørelsen af formuetillægget.

Betingelser for at få økonomisk støtte

For at være berettiget til økonomisk støtte skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Husstandsindkomsten for ejendomsejerens husstand skal være under 321.564 kr. plus evt. tillæg pr. barn på 42.125 kr. (op til 4 hjemmeboende børn under 18 år).
  • Formue (herunder bl.a. værdi af fast ejendom med videre) over 902.600 kr. skal indregnes i husstandsindkomsten.
  • Påbud om separatkloakering er ikke omfattet.

Hvem tæller med i husstanden?

Husstanden omfatter ejendommens ejer og alle, der har adresse på ejendommen og ikke er lejere.

Børn, der har adresse på ejendommen, tæller med.

Ansøg om økonomisk støtte

For hver af husstandens medlemmer skrives navn og cpr. nr.

Når du har ansøgt

Hvis du, som ejendommens ejer, ansøger kommunen, vil du modtage en afgørelse, om du har ret til at få en frist på tre år samt afdragsordning for opfyldelse af påbuddet.

Hvis du, efter at have modtaget en positiv afgørelse, ønsker et tilbud om afdragsordning, skal du henvende dig til Sønderborg Forsyning, som vil hjælpe dig videre med dette.

Det er hos dem du skal anmode om et tilbud på, hvad det vil koste, at opfylde påbuddet om kloakering eller forbedret spildevandsrensning.

Tilbuddet skal dække de udgifter, som det vil koste spildevandsforsyningsselskabet at opfylde påbuddet, samt eventuelt tilslutningsbidrag på din ejendom.