logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Lån til betaling af ejendomsskat og tilslutningsudgifter

Kommunen kan yde lån til betaling af tilslutningsudgifter og ejendomsskat. Lånet kaldes også ”indefrysning af ejendomsskat”.

Selvbetjening

Lån til betaling af ejendomsskat

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat) Bemærk, at der kun kan ydes lån til  selve grundskylden.

... Læs mere

Opdateret 10.05.2019

Krav til ansøger

Du kan søge om lån, hvis du:

  • ejer fast ejendom, og har fast bopæl her i landet
  • er efterlønsmodtager eller
  • er fyldt 65 år og / eller
  • modtager social pension
  • selv bruger ejendommen til beboelse
  • har friværdi inden for ejendommens seneste offentlige vurdering

Har du flere ejendomme, kan du kun låne til én ejendom.

Har du brug for hjælp

I borgerservice kan du få hjælp til det elektroniske ansøgningsskema 

Husk at medbringe dit nøglekort til NemID, når du besøger borgerservice. 

Bestil NemID på nemid.nu

Har du spørgsmål i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter kan du kontakte ejendomsskatteafdelingen.

Sikkerhed for lånet

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevets pålydende skal have panteret inden for den senest ansatte offentlige ejendomsværdi.

Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger for dig som låntager.

Når lånet inklusive renter udgør 95 % af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til om lånet kan fortsætte.

Optager du nye lån eller omlægger eksisterende lån, er der mulighed for, at skadesløsbrevet kan rykkes, hvis der stadig er dækning inden for ejendomsværdien.

Lånerenten

Renteprocenten fastsættes for et år ad gangen og lånebeløb forrentes med en markedsrente.

Lånerenten for 2019 er 0,88%.

Nedslag i renten

Ved opkrævning af lånebeløb i forbindelse med indfrielse ydes der et nedslag i de beregnede renter. Rentenedslaget svarer til skatteværdien.

Rentenedslaget i 2019 udgør 25 %.

Renterne er ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst.

Tilbagebetaling

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist).
  • Når låntager fraflytter ejendommen. (Der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution. Kontakt ejendomsskatteafdelingen for at høre mere.)
  • Når låntager dør. Dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo overtage lånet.