logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ledsageordning

Er du mellem 12-67 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få bevilget 15 timers ledsagelse om måneden.
Opdateret 26.01.2022

Søg ledsageordning for unge (12-17 år)Selvbetjeningslink knap

Søg ledsageordning til voksne (18-67 år)Selvbetjeningslink knap

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Formålet med ledsageordningen er at øge din selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen giver dig mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg.

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?

Du får 15 timers ledsagelse om måneden gennem ledsageordningen. Du bestemmer selv, hvad du gerne vil lave i de 15 timer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du indenfor en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Må jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en ledsager. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap.

Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Dette koordineres i samarbejde med kommunen.

Som udgangspunkt kan du ikke få godkendt en person, der har nær tilknytning til dig fx ægtefælle, samlever, bror, søster, forældre eller børn.

Skal jeg selv betale for transportomkostninger?

Ønsker du at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport. Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 919 kr. (2020-takst), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kan jeg klage, hvis jeg ikke får den ledsageordning, jeg har søgt om?

Hvis du ikke kan få den ledsageordning, du har søgt om, kan du klage til kommunen inden fire uger. Derefter sender kommunen din klage med de tilhørende papirer videre til Det Sociale Nævn.

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.