logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ledsagerordning for unge jf. SEL § 45

Er dit barn mellem 12-18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der bevilges 15 timers ledsagelse om måneden.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ledsagerordning for unge

Er du mellem 12 og 18 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsættelse af funktionsevnen - fysisk eller psykisk - kan kommunen efter konkret vurdering tilbyde dig 15 timers ledsagelse om måneden.

Formålet med ledsageordningen er at give unge handicappede større handlefrihed, så de ligesom andre unge kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra forældrene.

Du kan læse mere om ledsagerordning for unge ved at klikke her.

Er du mellem 12 og 18 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsagerordning. Formålet med ledsagerordningen er at øge din selvstændighed, valgfrihed og dit ansvar for egen tilværelse. Ordningen giver mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg. Ledsagelse skal medvirke til, at du som menneske integreres i samfundslivet.

Du har ret til selv at udpege en ledsager. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen.

Du bestemmer selv, hvad de 15 timers ledsagelse om måneden skal gå til. Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du indenfor en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagertimer på forskud.

Ledsagerordning for unge

Ønsker du at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport. Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 849 kr. (2016-takst), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Hvis du ikke kan få den ledsageordning, du har søgt om, kan du klage til kommunen inden 4 uger. Derefter sender kommunen din klage med de tilhørende papirer videre til Det Sociale Nævn.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.