logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ledsagerordning for unge og voksne

Formålet med ledsagerordningen er at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ledsagerordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter. 

Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Hvis du vil læse mere om ledsagerordning for voksne, så klik her.

Telefontid: 08.00-09.00 og 13.00-14.00.

Ledsagerordningen har til formål at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen skal give mennesker med en given funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg. Ledsagelse har ikke alene til formål at undgå isolation men skal også medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne integreres i samfundet. 

Ledsagerordning for borgere med handicap

Efter Serviceloven § 97 (ledsagerordning til voksne) og § 45 (ledsagerordning til unge mellem 12-18 år) kan der bevilges 15 timers ledsagelse om måneden til den borger, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs om ledsagerordningen for unge her. (Åbner nyt vindue)

Læs om ledsagerordning for voksne her. (Åbner nyt vindue)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.