logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ledsagerordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ledsagerordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har... Læs mere

Hvem kan søge om ledsageordning?
Er du mellem 18 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel socialpædagogisk bistand eller praktisk hjælp i hjemmet. Du søger ved henvendelse til Myndighedens Handicap- og psykiatriafdeling.

Kan jeg selv vælge min ledsager?Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Kommunen skal dog godkende og ansætte personen. Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap.

Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Dette koordineres i samarbejde med kommunen.

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?
Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Hvem betaler udgifter for transport m.v. for min ledsager?Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på max. 866 kr.(2017 takst), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.