logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Måger

Læs mere om forskellige måder at regulere måger på.
Opdateret 30.07.2020

Sønderborg Kommune har en lang kyststrækning. Derfor er der nogle borgere, som generes af støjende og aggressive måger. Især sidst på sommeren oplever nogle borgere problemer med mågeklatter, støj og angreb.

Sønderborg Kommune regulerer ikke måger.

Private grundejere kan regulere på flere måder, og der er stor forskel på effekten.

Her kan du læse om forskellige metoder til at regulere måger på. Der er stor forskel på hvor effektive metoderne er.

Hvad kan du selv gøre?

Grundejeren kan selv iværksætte indsatser mod måger, der er til væsentlig gene.

 • Sørg for, at din grund ikke er attraktiv for mågen at slå sig ned på. Det kan du gøre ved at sætte drager op, falske ræve og gøre vandrette flader svære at yngle på.
 • Sørg for, at der ikke er mad til mågerne på din grund. Luk affaldscontainer, stil ikke affald på jorden og lad være med at fodre fuglene.
 • Hvis mågerne allerede har slået sig ned, så kan du fjerne deres æg og reder. På den måde regulerer du i bestanden for næste år. Det kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen at samle æg.

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt (Naturstyrelsen)

Oliering/paraffinering af æg

Metoden kræver Naturstyrelsens tilladelse.

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt (Naturstyrelsen)

Metoden kræver let adgang til der hvor reden/rederne er.

Du kan pensle, sprøjte eller dyppe æggene i paraffinolie. Det er også muligt at aftale med et bekæmpelsesfirma, at de udfører arbejdet for dig. De kan bruge en lille robot eller drone til arbejdet.

Sådan virker metoden

Olien lukker porerne i æggene, og de går til. Mågen vil fortsætte med at ruge de næste 4-6 uger til æggene fordærves, og de vil derefter blive udstødt af reden og erstattet af nye æg.

Effekt: I de 4-6 uger er fuglene forholdsvis stille, og når der ikke er unger i reden, er de heller ikke aggressive.

Behandlingen skal gentages når det nye hold æg er lagt.

 • Fordele: Effektiv og billig metode.
 • Ulemper: Behandlingen skal gentages for hver redefuld æg og over en årrække.

Mågeæg

Dummy æg

Metoden kræver Naturstyrelsens tilladelse.

Sådan virker metoden

Dummy æg er æg af plastik fyldt med sand og dekoreret som et mågeæg. Dummy æg har vist sig succesfulde, når disse byttes ud med de naturlige æg i reden. Da dummy æg ikke forringes, er der gode chancer for, at mågen ikke lægger et nyt kuld.

Der er flere hjemmesider, som reklamerer med ”Dummy æg” og de er forholdsvis billige i indkøb.

Udover at reducere støjen fra mågerne vil dummy æg (gælder også oliering) muligvis bevirke, at kolonien går i opløsning og spredes, da hunnen vil søge en mere befrugtningsdygtig mage andetsteds. Da ungerne vender tilbage til samme koloni for at formere sig efter 2-4 år, vil metoden bevirke, at rekrutteringen af fugle til kolonien reduceres. Metoderne har god effekt, når den gentages i en årrække.

 • Fordele: Meget effektiv og relativt billig metode.
 • Ulemper: Kræver let adgang til taget og skal gentages over en årrække.

Direkte bekæmpelse af måger

Hvis en borger ønsker at foretage bekæmpelse af måger på sin ejendom (nedskydning, fjernelse af unger/æg) kræver det en tilladelse fra Naturstyrelsen.

Det er kun ejeren af den privat ejendom, der kan søge om tilladelse til regulering. Tilladelsen sendes elektronisk til dig (ansøgeren). Bestemmelserne i tilladelsen skal nøje overholdes. Efterfølgende skal resultatet af reguleringen indberettes af den ejer, som har fået tilladelsen. Typisk er tilladelsen begrænset til en bestemt periode.

Fjerne ungerne fra reden

 • Fordele: Mågerne vil støje mindre og være mindre aggressive.
 • Ulemper: Det kan være svært at komme til reden/rederne.

Skyde mågerne

 • Fordele: Virker en tid - en dag eller to.
 • Ulemper: De måger der ikke bliver skudt, kommer hurtigt tilbage igen.

Havmåger

Skræmmemidler

Der findes flere forskellige skræmmemidler. På internettet kan man finde flere forskellige typer. Herunder plastikrovfugle på stænger, der bevæger sig i vinden. Der findes også fugleskræmsler af forskellig art.

Skræmmemidler med lyd frarådes, idet det ikke er effektivt. Fuglene vænner sig til lyden og effekten udebliver. Naboer kan også føle sig generet af lyden fra anlægget.

Sådan virker metoden

Du placerer "skræmmeobjekter" i form af plastikrovfugle på stænger eller fugleskræmsler der, hvor du vil skræmme mågerne væk.

Nogle af disse midler kan være spild af penge og kræfter. Mågerne finder hurtigt ud af, at der ikke er fare på færde. Den største effekt opnår man ved at flytte "skræmmeobjektet" med jævne mellemrum eller have et bevægeligt "skræmmeobjekt".

Fugleskræmsel