logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Mål og værdier på Damgade

Værdierne for det pædagogiske arbejde og dermed mødet med borgerne tager afsæt i troværdighed, engagement og respekt.
Opdateret 20.05.2019

Værdier for botilbud Damgade:

Troværdighed

Vi har borgeren i centrum og er troværdige overfor borgerens behov og deraf metode. Vi er troværdige i forhold til hinanden som kolleger og overfor vores faglighed. I vores metode skabes sammenhæng og forudsigelighed for borgerne, hvor vi er tydelige og troværdige i udtale og udførelse.

Engagement

Vi er fagligt engagerede til gavn for borgere og kolleger. Der er plads til forskellighed, men vi går samme retning til gavn for borgerne. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i egne kompetencer og præmisser for den enkelte, og borgeren er i centrum i den pædagogiske handling. 

Respekt

Vi har en høj etisk og moralsk grundtanke som udgangspunkt for udførelsen af det daglige pædagogiske arbejde. Vi respekterer den enkelte borger i en anerkendende tilgang, så borgeren føler sig set og hørt, og borgernes personlige integritet bevares. Vi har respekt for fagligheden og værner om denne, samtidig med at vi opsøger ny faglig viden, der kan udvikle borgerne og huset.

Målene tager udgangspunkt i Servicelovens § 141 planer for borgerne, hvor de, udviklingsmål der er, tager afsæt i individuelle behov hos den enkelte.