logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Mål og værdier på Langesøgården

Her kan du læse mere om de mål og værdier Langesøgården arbejder efter.
Opdateret 11.06.2020

Mål og værdier

Troværdighed

Vi har borgeren i centrum og er troværdige over for borgerens behov og ønsker. Vi er troværdige overfor hinanden som kollegaer og i vores faglighed.

Engagement

Vi er fagligt engagerede til gavn for borgere og kollegaer. Det er plads til forskellighed, men vi går i samme retning, så der skabes forudsigelighed og sammenhæng for borgerne.

Respekt

Vi har en høj etisk og moralsk grundtanke som udgangspunkt for det daglige pædagogiske arbejde. Der er altid en positiv intention bag enhver handlig for den enkelte. Vi respekter den enkelte borger med en anerkendende tilgang, så vedkommende føler sig set hørt og bevarer den personlige integritet.

Samarbejde og dialog

Kommunikationen imellem pædagog og borger skal virke, således at pædagogen får en forståelse for borgerens synsvinkel på sagen og ikke en kamp om, hvem der har ret. Med den gode dialog og samarbejde, kan vi nå langt.

Stemingsbillede