logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Medicintilskud

Kommunen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp og tilskud til sygeplejeartikler, medicin, ernæringspræparater, palliativ fysioterapi og lign.
Opdateret 07.01.2020

Du kan få dækket, de udgifter du har i forbindelse med, at plejen foregår i hjemmet eller på et hospice. Hjælp til udgifter kan ydes, når:

  • en af dine nærtstående med et etableret plejeforhold passer dig som alvorligt syg og døende
  • kommunen varetager plejen helt eller delvis, eller hvis kommunen yder tilskud til hjælp, som din familie selv udfører, eller
  • et hospice varetager plejen af dig

Ernæringspræparater

Hjælpen omfatter lægeordineret ernæringstilskud som ydes:

  • uden hensyn til dine økonomiske forhold men med dækning af din egenbetalingsandel
  • uanset om det drejer sig om håndkøbslægemidler eller ej, blot de er ordineret af lægen.

Det er din egenandel af udgiften, der kan ydes hjælp til.

Palliativ fysioterapi

Efter henvisning fra læge bevilges palliativ fysioterapi i eget hjem. Der er ingen udgifter forbundet med hjælpen.

Stemningsbillede