logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Merudgifter til børn jf. SEL § 41

Har dit barn under 18 år et handicap eller en langvarig sygdom, kan du som familie få dækket de merudgifter, der er en følge af barnets handicap eller sygdom.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Merudgifter til børn

En familie, der i hjemmet har et barn eller en ung under 18 år med:

-    betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
-    indgribende kronisk lidelse, eller
-    indgribende langvarig lidelse.

kan efter servicelovens § 41 få dækket de merudgifter, der er en følge af barnets handicap eller sygdom, i form af en merudgiftsydelse.

Udmålingen af ydelsen sker på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn og overstiger den af lovgivningen fastsatte bagatelgrænsen på 4.656 kr. pr. år (2016-niveau). 

For at vurdere om I vil være berettiget til at modtage denne form for støtte, foretages der en konkret individuel vurdering af jeres ansøgning.

Telefontid: dagligt kl. 08.15-09.15.

Har du i hjemmet et barn eller en ung under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom, kan du efter Servicelovens § 41 få dækket de merudgifter, der er en følge dit barns handicap eller sygdom, i form af en merudgiftsydelse.

Kommunen skal dække jeres nødvendige merudgifter til at forsørge jeres barn under 18 år, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun få tilskud, hvis jeres barn bor hjemme hos jer.

Merudgifterne fastsættes udfra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.656 kr. (2016). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Merudgifter til børn

Der kan også være udgifter til befordring af dit barn til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritidsaktiviteter. Udgifterne til befordring kan dog kun dækkes af § 41, hvis de ikke kan dækkes efter andre bestemmelser eller andre ordninger.

Hvis jeres barn er indlagt på hospital på grund af sit handicap eller sin lidelse, kan I få hjælp til dækning af merudgifter til overnatning og fx kost og befordringsudgifter, hvis jeres tilstedeværelse er nødvendig.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.