logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nødkald og sygeplejekald

Her kan du læse mere om, hvad et nødkald og et sygeplejekald er, og hvad der skal til for at få kaldet bevilget.

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du får tildelt hjemmepleje ved at kontakte visitationsafdelingen via telefon eller ansøgningsskema.

Hjemmepleje er til dig, der har... Læs mere

Opdateret 27.06.2019

Nødkald og sygeplejekald

I Sønderborg Kommune skelnes mellem nødkald og sygeplejekald. Nødkald betjenes af plejepersonalet, og sygeplejekald betjenes af hjemmesygeplejerskerne.

Formålet med henholdsvis nødkald og sygeplejekald er, at du får personlig hjælp eller sygepleje i nødsituationer, hvor hjælpen ikke kan planlægges på anden vis. Nødkald og sygeplejekald erstatter ikke opkald til fx 112, politi eller egen læge/vagtlæge.

Brug af nødkald og sygeplejekald forudsætter blandt andet, at

 • du har forståelse for at nødkaldet eller sygeplejekaldet alene anvendes i nødsituationer
 • du har forståelse for, at du ikke kan betragte kaldet som et alternativ til at kontakte fx alarmcentralen (112), egen læge eller politiet
 • du har forståelse for, at dit kald er personligt og derfor ikke kan anvendes til at tilkalde hjælp til andre
 • du har forståelse for, at kaldets rækkevidde er begrænset til din bolig
 • du skal have en elektronisk dørlås, så personalet kan få adgang til dit hjem
 • du kan fysisk betjene kaldet.

Nødkald og sygeplejekald kan ikke bevilges i tilfælde, hvor

 • din funktionsnedsættelse kan afhjælpes ved brug af andre hjælpemidler, indkøb af forbrugsgoder, rehabilitering, træning, råd og vejledning i udførelse af opgaverne eller ved en hensigtsmæssig indretning af hjemmet
 • alder er begrundelsen for, at du ønsker nødkald eller sygeplejekald
 • du eller dine pårørende oplever utryghed. Du henvises i stedet til at ringe til pårørende, kontakte Telefonstjerne eller til at tegne et abonnement på en tryghedsalarm hos en privat udbyder
 • du eller dine pårørende gerne vil have en nøgle opbevaret hos personalet. I disse tilfælde henvises du til at opbevare en ekstra nøgle hos fx en nabo eller at kontakte fx Falck, Bios, Brand og Redning og forhøre dig om en opbevaringsmulighed hos dem
 • der er opstået enkeltstående tilfælde med behov for at kunne tilkalde hjælp
 • dine behov kan løses ved faste besøg af plejepersonale eller sygeplejerske.

Desuden bevilges nødkald eller sygeplejekald som udgangspunkt ikke på grund af midlertidige behov som følge af fx et midlertidigt sygdomsforløb eller udskrivning fra sygehus eller korttidsophold.

Om nødkald

Du kan få installeret et nødkaldsapparat i hjemmet, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • du har brug for at tilkalde uddannet plejepersonale i nødsituationer og
 • du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
 • nødkaldet kan i væsentlig grad afhjælpe følger af den nedsatte funktionsevne og
 • nødkaldet kan dermed i væsentlig grad lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Det kan for eksempel være, hvis du

 • ikke har mulighed for at klare toiletbesøg selv, og hvor hjælp til faste toiletbesøg ikke er tilstrækkelig
 • har oplevet at falde, og du ikke selv er i stand til at komme op, og du forsat har stærkt øget risiko for at falde enten på grund af fysisk svækkelse eller psykisk svækkelse (fx demens, nedsat kraft eller lammelse efter en blodprop/blødning i hjernen)

Hvis din ansøgning begrundes med faldtendens vil din egen læge/hjemmesygeplejen som udgangspunkt blive inddraget mhp. en vurdering af, om der er behov for at iværksætte fx udredning, undersøgelser el. lign.
Du kan søge om nødkald ved at kontakte visitationsafdelingen, se kontaktboks her på siden. Ansøgningsskemaet finder du i selvbetjeningsboksen.

Om sygeplejekald

Du kan få installeret et sygeplejekaldsapparat i hjemmet, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • du har brug for at tilkalde en sygeplejerske i nødsituationer og
 • du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
 • sygeplejekaldet kan i væsentlig grad afhjælpe følger af den nedsatte funktionsevne og
 • sygeplejekaldet kan dermed i væsentlig grad lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Du kan søge om sygeplejekald ved at kontakte hjemmesygeplejen.

Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard "Nødkald og sygeplejekald".

Nødkald eller sygeplejekald

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.