logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Om Langesøgården

Her kan du læse mere om personalet, servicepakken og samarbejdet med de pårørende.
Opdateret 04.09.2019

Selvbetjening

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan... Læs mere

Personale

Personalet består overvejende af pædagoger, men også omsorgs- og pædagogmedhjælpere og en afdelingsleder. Der er vågen nattevagt. Vi tilstræber at benytte faste vikarer.

Servicepakken

Der er ikke nogen egentlig servicepakke ud over 75 kr. til rengøringsartikler. Derudover betaler borgerne til en aktivitetskasse 200 kr. Borgerne lærer enten at lave mad, laver mad i egen bolig eller har en madordning. Der er fælles vaskekælder med tørretumbler og tørresnore.

Pårørende

Netværk er vigtigt for ethvert menneske. Bor du på Langesøgården vægter vi samarbejde med pårørende og netværksarbejde meget højt. Vi ønsker at møde pårørende og netværk med samme respekt som borgeren. Kun gennem åbenhed og tillid kan vi skabe et godt samarbejde, og nyde godt af den viden og de ressourcer borgernes netværk har.

Fotoa af: Bussen som transporterer beboerne