logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Om sundhedsplejersker

Her kan du læse om sundhedsplejens baggrund, opgaver og formål.
Opdateret 26.02.2019

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at arbejde med sundhed hos familier med børn og unge. Foruden en baggrund som sygeplejerske og erfaring fra arbejdet på en børneafdeling, har sundhedsplejersken en videregående uddannelse, der specielt tager sigt på at kunne støtte og vejlede forældre og børn.

Sundhedsplejerskens opgave er at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor alle børn og unge i alderen 0 – 18 år i deres hjem, dagpleje, daginstitution og skole. Klik her for at læse sundhedsplejens kvalitetsstandard og indsatskatalog.

Formålet er ved hjælp af vejledning og oplysning at fremme sundhed og trivsel, men også at yde en ekstra indsats overfor de børn og unge, der har et særligt behov.

Sundhedsplejersken arbejder efter Sundhedsloven. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”. Klik her for link til Sundhedsstyrelsens vejledning (åbner nyt vindue).

Børn der leger

Hvem arbejder sundhedsplejersken sammen med?

Sundhedsplejersken arbejder først og fremmest sammen med forældrene. Efter aftale med forældrene arbejder sundhedsplejersken ligeledes sammen med eksempelvis jordemoder, børneafdeling, kommunal læge, dagpleje, daginstitution, sagsbehandler, psykolog, fysioterapeut og tale-/hørekonsulent.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

Hvordan arbejder vi

Sundhedsplejerskerne arbejder som udgangspunkt enten i spædbørnsdelen eller i skoledelen. Enkelte sundhedsplejersker arbejder begge steder.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.