logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Selvbetjening

Vær opmærksom på målgruppen

Målgruppen er personer, som ikke:

  • er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
  • kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
  • kan forflyttes uden lift eller tilsvarende og/eller
  • kan komme udenfor eget hjem 

Opdateret 15.12.2020

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvem kan benytte tilbuddet om omsorgstandpleje?

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, der på grund af varigt og betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kun vanskeligt kan benytte den eksisterende tandplejeordning under sygesikringen.

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, som:

  • ikke er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
  • ikke kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
  • ikke kan flytte sig ved egen hjælp eller ved brug af lift eller tilsvarende og/eller
  • ikke kan komme udenfor eget hjem.

Foto af: tandlæger på vej på hjemmebesøg

 

Hvordan søger jeg om omsorgstandpleje?

Du kan ansøge om omsorgstandpleje ved at kontakte Sønderborg Kommune:

Job og Velfærd
Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25a
6400 Sønderborg

Tlf.: 88 72 45 23
Telefontid: Hverdage kl. 08.00-09.00 og 13.00-14.00
E-mail: velfaerd@sonderborg.dk

Når du er blevet visiteret til omsorgstandpleje

Det frie valg betyder, at du kan vælge mellem Tandplejen Sønderborg Kommune eller en privat praktiserende tandlæge.

Egenbetalingen er den samme, uanset hvad du vælger, nemlig 550 kroner pr. år i 2021 (reguleres årligt).

Transport til undersøgelse og behandling på klinik

Der ydes ikke tilskud til transport. Hvis det på grund af behandlingens karakter er nødvendigt, at du kommer på klinikken, henvises du til enten at blive kørt privat, bestille Flextrafik for egen regning eller til de offentligt bevilligede kørselsordninger som fx handicapkørsel ved Sydtrafik.