logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ophold i boformer – midlertidige og længerevarende

Du kan søge et midlertidigt eller længerevarende botilbud, hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Selvbetjening

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan søge om ophold i botilbud, hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og nedsat funktionsevne, som gør dig afhængig af omfattende støtte i dagligdagen.

Læs mere om ophold i boformer.

Opdateret 24.02.2020

Hvem kan søge om ophold i botilbud?

Du kan søge om ophold i botilbud, hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og nedsat funktionsevne, som gør dig afhængig af omfattende støtte i dagligdagen.

Midlertidige boliger

Under ophold i en midlertidig bolig tilbydes støtte, udredning og afklaring. Du kan således komme i betragtning til en af disse boliger, hvis du og Handicap- og psykiatriafdelingen vurderer, at du har behov for støtte og træning, før du eventuelt kan flytte i egen bolig, og/eller der er behov for at få afdækket, hvilken støtte du fremover vil få brug for.

Nøgle vist foran lejlighed

Permanente boliger

Du kan komme i betragtning til en af disse boliger, såfremt du har et behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg eller behandling, og du ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

Du skal rette henvendelse til Myndighedens Handicap- og Psykiatriafdeling, som i samarbejde med dig vil afdække dit behov for hjælp og støtte.

Sønderborg Kommune vurderer indledningsvis, hvorvidt du opfylder betingelserne for at få tilbudt en af disse boliger.

Såfremt du gør det, vil du blive skrevet på venteliste, indtil der bliver en bolig ledig, der opfylder dine behov.

Der er forskellige regler vedrørende betaling af husleje m.m. afhængigt af, hvilken type bolig du får tilbudt. Nærmere oplysninger om dette kan du få i Myndighedens Handicap- og Psykiatriafdeling.

Du kan finde uddybende beskrivelser af disse tilbud på hjemmesiden her.