logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Oplysninger til byggesager

Her finder du information om gebyr og regnskab, arkiv over tegninger fra din byggesag, byggeregler og klagevejledning samt håndværkerfradrag.
Opdateret 18.06.2021

Find din byggesag i byggesagsarkivet

Sådan gør du:

  1. Åbn www.borger.dk
  2. Log på med NEM ID
  3. Åbn ’Min Side’ og 'Bolig'
  4. Tryk på ’Ejendomsadressen’, der åbner sig under 'Bolig'
  5. Dialogboksen ’Byggesager – WebLager’ åbner
  6. Du ser nu de tilgængelige byggesager i pdf

Vi har scannet byggesagerne i en A og B -sag. 

  • A-sag indeholder tilladelsen og tegninger på sagen.
  • B-sag indeholder øvrige oplysninger og kan kræve aktindsigt, hvis der er personfølsomme oplysninger.

Gebyr

Vi opkræver ikke byggesagsgebyrer.

Byggeregler og klagevejledning

Hvilke regler gælder efter byggeloven?

Du kan kun klage over retslige spørgsmål. Heri ligger, at du ikke kan klage over de skøn, vi har udøvet. Derimod kan du klage, hvis du mener, at vi har tolket reglerne forkert eller at kompetence eller procedureregler ikke er overholdt.

Hvem tager stilling til din klage?

Det er klagemyndigheden, der tager stilling til, om din klage kan realitetsbehandles.

Klagemyndigheden

Din klage skal indsendes til klagemyndigheden:

Nævnenes Hus
Via e-boks eller mail:
Byg@naevneneshus.dk

Skal du bygge?

Skal du i gang med et byggeprojekt, kan du undgå de mest almindelige fejl, når du indgår aftaler med håndværkeren. Få gode råd til hvad du skal være opmærksom på via forbrug.dk.

Håndværkerfradrag

Du kan få fradrag på op til 12.000 kroner pr. person for håndværkerydelser til fx energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere