logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

P-afgifter og klagemuligheder

Læs mere om parkeringsafgifter (p-afgifter) og hvordan du klager.

Selvbetjening

Sådan klager du over en p-afgift

Har du fået en p-afgift for en ulovlig standsning eller parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, så har du mulighed for at klage til Parkeringskontrol Syd, inden for ti dage efter, at afgiften er pålagt.

OBS! Andre telefontider kan forekomme i ferieperioder.

Opdateret 20.10.2021

Før du klager over en parkeringsafgift vil vi bede dig om at kontrollere den. 

Parkeringsafgiften skal være indbetalt senest 10 dage efter datoen for forseelsen. Datoen for pålæggelsen af p-afgiften fremgår af talonen.

Parkeringskontrol Syds parkeringsserviceassistenter udsteder parkeringsafgifter i Sønderborg Kommune.

Hvorfor får jeg en parkeringsafgift?

Parkeringsafgifter eller parkeringsbøder udstedes til køretøjer, der ved parkering eller standsning ikke respekterer de gældende parkeringsregler i færdselsloven.

Afgiften sættes bag køretøjets vinduesvisker på bilens forrude og består af en talon, som er en udskift fra vores elektroniske afgiftsregister.

På udskriften kan du se:

  • Dato og tidspunkt for noteringen
  • Stedet, hvor bilen er noteret
  • Bilens registreringsnummer og registreringsland
  • Bilens fabrikat
  • Forseelsens nummer og en beskrivelse af den konkrete forseelse
  • Afgiftsbeløbet
  • Afgiftens løbenummer
  • Navnet på kommunen, der har kontrolleret og udstedt parkeringsafgiften
Hvordan betaler jeg min parkeringsafgift?

Du kan betale parkeringsafgiften via netbank, med de på talonen oplyste betalingsinfo.

Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte de betalings info, der oplyses på talonen.

Afgiften skal betales på én gang, og der kan normalt ikke laves aftale om afdragsordning.

Der er ingen rabat på parkeringsafgifter.

Hvordan klager jeg over en parkeringsafgift?

Hvis du har modtaget en parkeringsafgift, som du mener er givet uberettiget, så har du mulighed for at sende en klage til Parkeringskontrol Syd via klageskemaet øverst. Det skal fremgå tydeligt af din klage, hvorfor du klager over din afgift.

Husk at Parkeringskontrol Syd afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro, er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Pålagte parkeringsafgifter ændres kun ved fejl fra Parkeringskontrol Syds side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Parkeringskontrol Syd i hænde, sådan at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises af Parkeringskontrol Syd.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min parkeringsafgift?

Hvis du ikke betaler din parkeringsafgift til tiden, vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger. Hvis parkeringsafgiften fortsat ikke bliver betalt, går en rykkerprocedure i gang med pålagte ekspeditionsgebyrer.

Vil du stadigvæk ikke betale for afgiften, så overgår sagen herefter til Gældsstyrelsen.

Hvad er beløbet på en parkeringsafgift?

En parkeringsafgift (parkeringsbøde), udgør i øjeblikket 510 kr. / 1020 kr. afhængig af forseelsens art (fritaget for moms).

For køretøjer over 3500 kg udgør parkeringsafgiften i øjeblikket 2040 kr. (fritaget for moms).