logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pædagogisk arbejde

Beboergruppen har forskellige behov i forhold til støtte, vejledning og kommunikation. Relationer og genkendelighed er vigtig for alle.
Opdateret 25.04.2018

Med udgangspunkt i den enkelte borgers evner, historie, ønsker og lovmæssige ret til selvbestemmelse, tilrettelægger vi individuelle tilbud, der understøtter udvikling.

Med udgangspunkt i Lov om Social Service og en funktionsudredning, som er udarbejdet af myndighedsafdelingen, udarbejder vi pædagogiske handleplaner. Disse beskriver de målrettede initiativer, der skal tages for at støtte den enkelte beboer i forhold til deres særlige udviklingspotentiale.
Gennem støtte, vejledning og anerkendelse arbejder vi med at skabe grundlag for beslutninger, der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.
Personalet er meget beviste om, at positive relationer er afgørende for samarbejdet med borgerne, så det er der fokus på i hverdagen og ved efteruddannelse.
Nedenfor er der et lille overblik over nogle væsentlige elementer i det pædagogiske arbejde:

  • Kommunikation er afgørende for et godt samvær og samspil. Personalet er derfor opmærksom på lyde, tegn og borgerens gestikuleren. Tegn Til Tale anvendes en del, og resten kalder vi totalkommunikation.
  • Vi gør brug af visuelle kommunikations redskaber. I enkelte lejligheder er der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den individuelle borger. Nogle borgere gør brug af billeder, og andre gør brug af skrift. Der arbejdes ligeledes med velfærdsteknologi.
  • Vi skaber forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, således at borgerne kan være trygge i den struktur, det giver.
  • Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab.
  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers færdigheder og giver støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed. 
  • Vi arbejder med rehabilitering, hvor hverdagsrehabilitering betyder, at borgerne selv skal være aktive i forhold til mest muligt.
  • Vi har fokus på, at det er nødvendigt for personalet at få efter- og videreuddannelse så vores pædagogiske praksis udvikles.
  • Marte Meo.
  • Vi benytter neuropædagogisk tilgang.
  • Vi har viden om demens.