logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Personale på Gelerts Gård

Der er dagligt fokus på den enkeltes behov, fysisk og psykisk såvel som kognitivt. Der arbejdes med den rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens mestring.
Opdateret 25.04.2018

Personalesammensætning

Personalet på centeret er bredt sammensat og består af pædagoger, social -og sundhedsassistenter, ergoterapeuter foruden køkkenmedarbejder, administrations- og servicepersonale.

Faggrupperne arbejder primært i tværfaglige teams, der hver især har ansvaret for opgaverne omkring borgeren.

Gelerts Gård er uddannelsessted for pædagogstuderende  og for social- og sundhedsassistentelever.

Visitation

For at komme til at bo på Gelerts Gård, få støtte af udekørende medarbejder, eller komme i vores aktivitets- og samværstilbud, skal du henvende dig til en socialfaglig rådgiver i myndigheden. Rådgiveren vil herefter vurdere om du vil matche og profitere af et tilbud på Gelerts Gård.

Akvarel af: To personer siddende overfor hinanden