logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Personalets tavshedspligt - Flintholm

Her kan du læse mere om personalets tavshedspligt.
Opdateret 25.04.2018

Beboere med funktionsnedsættelser har ligesom alle andre borgere ret til at holde personlige oplysninger for sig selv. Der kan være områder, hvor borgeren ikke ønsker forældre eller andre pårørende inddraget – også selvom der måtte være et ønske hos de pårørende. 

Stemningsbillede

Personalets tavshedspligt skal dermed sikre privatlivets fred for de beboere, personalet er i kontakt med i botilbuddet. Som udgangspunkt har personalet tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om beboeren og deres pårørende, som personalet kommer i besiddelse af via arbejdet. Uberettiget videregivelse og udnyttelse af fortrolige oplysninger er strafbart efter straffelovens regler.