logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Personlig hjælp og pleje

Du kan få hjælp til opgaver i hjemmet, hvis du er svækket fysisk, psykisk eller socialt og dermed ude af stand til selv at udføre opgaverne.
Opdateret 17.05.2018

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du får tildelt hjemmepleje ved at kontakte visitationsafdelingen via telefon eller ansøgningsskema.

Hjemmepleje er til dig, der har... Læs mere

Du kan få personlig pleje, hvis du er midlertidigt eller varigt svækket fysisk, psykisk eller socialt og dermed ude af stand til eller kun meget vanskeligt selv kan udføre opgaverne. Alder i sig selv udløser ikke hjælp og støtte.

Hvis du er psykisk svækket som følge af en sindslidelse, senhjerneskade eller misbrug, vil visitator oftest arbejde sammen med en sagsbehandler fra handicap- og psykiatriafdelingen om din sag med udgangspunkt i din handleplan.

Personlig hjælp og pleje kan udføres hele døgnet og kan fx dreje sig om hjælp til

  • personlig hygiejne
  • toiletbesøg
  • at spise og drikke
  • forflytninger
  • vending og lejring.

Bor du sammen med en ægtefælle, en samlever eller andre nære pårørende forventes det, at de i mindre omfang tager del i din personlige hjælp og pleje, fx med overtøj, hjælp til sko eller måltider. 

Før vi tager stilling til, om du kan få personlig hjælp og pleje, vurderer vi, om funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved rehabilitering, træning, råd og vejledning i udførelsen af opgaverne, brug af hjælpemiddel, indkøb af forbrugsgoder eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Du kan som udgangspunkt ikke få bevilget varig hjælp hvis det skønnes, at en rehabiliterende indsats og/eller træning vil gøre dig i stand til selv at klare en eller flere af opgaverne igen.

Medarbejderne har fokus på, at du alt efter evne enten selvstændigt eller sammen med medarbejderne udfører/deltager i de opgaver, du er i stand til. Den bevilgede hjælp bliver derfor udført med et aktiverende og inddragende sigte som ”hjælp til selvhjælp”.

Du kan læse mere om den rehabiliterende indsats og om hjælp til selvhjælp, ved at klikke her.

Stemningsbillede
Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje her.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.