logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pjecer om frivillige sociale tilbud

Her kan du læse om, hvilke frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud, der eksisterer i de fire distrikter - Nordals, Alssund, Fjord og Sydals.
Opdateret 08.07.2021

Der er lavet fire pjecer med frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud i Sønderborg Kommune. Pjecerne henvender sig til borgere, pårørende og personale med tilknytning til hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, seniorvejledere og træningsområdet. Se pjecerne nederst på siden.

img_2776.jpg

Pjecerne ajourføres løbende i samarbejde med de frivillige sociale organisationer/foreninger og indeholder oplysninger om tilbud om frivillig social indsats til ældre i eget hjem.

Formålet med pjecerne er:

  • At synliggøre det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde i Sønderborg Kommune
  • At skabe overblik over de forskellige tilbud til ældre og handicappede i eget hjem og dermed øge muligheder for frivillig hjælp til små praktiske opgaver, aflastning, forebyggelse af ensomhed, motionstilbud samt råd og vejledning
  • At orientere om, hvem der kan kontaktes i konkrete situationer, hvor der er ønske om frivillig hjælp.

Den frivillige sociale indsats erstatter ikke kommunale kerneop­gaver, men er et værdifuldt supplement i forhold til den offentlige indsats – et supplement, som er med til at skabe udvikling, sam­menhæng og netværk i samspil med det offentlige (jfr. kommunens politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område).