logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Plejebolig

En plejebolig er en bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov.
Opdateret 28.02.2020

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du her søger om en plejebolig på et plejecenter. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Job og Velfærd
Att: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du bliver kontaktet af en visitator, når vi har modtaget din ansøgning om ældrebolig.

Klik her hvis du vil vide mere om plejeboliger.

Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis du tilhører målgruppen for plejeboliger.

Du kan blive godkendt til en specialplejebolig for ældre udviklingshæmmede borgere, hvis du tilhører målgruppen for den type boliger, der findes på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter.
Du kan blive godkendt til en specialplejebolig for svært demente på Guderup Plejecenter, hvis du tilhører målgruppen for den type bolig.

Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard Plejebolig.
Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan blive godkendt til en plejebolig.

Du kan ikke få tilbudt en plejebolig, hvis din ansøgning fx er begrundet i din alder, at du har behov for tryghed eller fordi din familie ikke bor i nærheden.

Du kan se en samlet oversigt over Sønderborg Kommunes plejeboliger i ansøgningsskemaet, som du finder her.

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, så bliver du optaget på kommunens venteliste. 

Du kan læse mere om Sønderborg Kommunes plejecentre her.

Søger du plejebolig ved samtlige af Sønderborg Kommunes plejecentre, så kommer du på kommunens generelle venteliste. I den situation bliver du garanteret en plejebolig senest 2 måneder efter, at du er optaget på ventelisten.
Hvis du derimod udelukkende søger plejebolig ved et eller flere specifikke plejecentre, så kommer du på kommunens specifikke venteliste. I den situation kan der være længere ventetid på en plejebolig.

Hvis du opholder dig på en midlertidig korttidsplads, så gør vi dig og dine pårørende opmærksomme på, at du ikke kan forvente at blive på korttidsopholdet, mens du venter på en plejebolig. 
I den situation må du vente på en plejebolig i dit eget hjem, hvor du vil modtage den nødvendige hjælp i ventetiden. 
Du kan forkorte ventetiden i dit hjem markant, hvis du vælger at søge en plejebolig via den generelle venteliste.

Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune, så starter din ansøgning i Sønderborg Kommune. 
Hvis vi finder dig berettiget til en plejebolig, så sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune.
For at du kan få en plejebolig i den anden kommune, er det dog en forudsætning, at også den kommune vurderer, at du opfylder deres kriterier for en plejebolig.

Hvis du ønsker at blive boende sammen med en ægtefælle, samlever eller registreret partner, så skal den tilbudte bolig være egnet til to personer.

Stemningsbillede