logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Plejebolig

En plejebolig er en bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov.
Opdateret 23.08.2019

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du her søger om en plejebolig på et plejecenter. Udfyld ansøgningsskemaet og send den til:

Job og Velfærd
Att: Bolig Teamet
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du vil herefter blive kontaktet af en visitator i Bolig Teamet.

En plejebolig er en bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. På plejecentrene tilstræbes et hjemligt miljø, hvor den enkelte kan vælge mellem det private liv og deltagelse i det fælles liv efter behov og ønske.

Du kan se en samlet oversigt over Sønderborg Kommunes plejeboliger i ansøgningsskemaet, som du finder her.

Du kan læse mere om Sønderborg Kommunes plejecentre her.

Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis

du har svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du dermed har et omfattende, varigt behov for pleje, støtte, samvær og tæt kontakt til personalet:

  • Det er ikke muligt at give den nødvendige hjælp i dit eget hjem
  • Du har behov for massiv støtte døgnet rundt (dag, aften og nat)
  • Det et ikke forsvarligt, at du er alene i eget hjem, og du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opståede behov
  • Du har behov for at være sammen med andre mennesker, og det er ikke tilstrækkeligt med et dagtilbud.

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en plejebolig.

Du kan ikke få tilbudt plejebolig, hvis

  • Alder er begrundelsen for ansøgningen om en plejebolig
  • Ansøgningen er begrundet i, at familien ikke bor i nærheden, og du og din familie derfor vil være mere trygge ved, at du bor i en plejebolig.

Når du søger en plejebolig

Du skal kontakte Social og Seniors visitationsafdeling, hvor en boligvisitator i samarbejde med dig afdækker dit funktionsniveau, så vi kan vurdere din samlede situation og dine behov. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Du bliver optaget på kommunens venteliste, hvis du bliver godkendt til plejebolig. Når en plejebolig bliver ledig tilbydes boligen til den person, som har det største behov for den pågældende bolig. Er behovet ens hos to personer, tilbydes plejeboligen til den person, som i længst tid har stået på ventelisten.

Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune

Du skal også kontakte Social og Seniors visitationsafdeling, hvis du ønsker at søge om en plejebolig i en anden kommune.
Hvis du bliver visiteret til en plejebolig kan du frit vælge, om du ønsker at bo i en af Sønderborg Kommunes plejeboliger eller i en plejebolig i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at også tilflytningskommunen vurderer, at du opfylder deres betingelser for en plejebolig (dobbeltvisitation).

Plejeboliggaranti

Søger du plejebolig ved samtlige af Sønderborg Kommunes plejecentre bliver du optaget på kommunens generelle venteliste. Dette indebærer, at du er garanteret en plejebolig senest to måneder efter, at du er optaget på ventelisten. Et tilbud om plejebolig indebærer, at boligen er klar til indflytning senest to uger efter udløbet af to-månedersfristen.

Søger du derimod plejebolig ved et eller flere specifikke plejecentre, bliver du optaget på kommunens specifikke venteliste. Dette indebærer, at der kan være en længere ventetid, inden du får tilbudt en plejebolig. Du er således ikke omfattet af plejeboliggarantien på to måneder.

Opholder du dig på en midlertidig korttidsplads, kan du som udgangspunkt ikke forvente at forblive der, mens du venter på at få tilbudt en plejebolig. I den situation vil løsningen være, at du modtager den nødvendige hjælp i dit eget hjem, mens du venter på at få tilbudt en plejebolig der, hvor du ønsker at bo. Alternativt kan du vælge at søge plejebolig på den generelle venteliste som beskrevet ovenfor.

Hvis du har ægtefælle eller samlever

Du har mulighed for at blive boende sammen med din ægtefælle, samlever eller registreret partner, når du flytter i plejebolig, dog skal den tilbudte plejebolig være egnet til to personer. 

Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard Plejebolig.

Stemningsbillede