logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Priser for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave

Her kan du se en oversigt over, hvad det hver måned koster at have et barn i vuggestue og børnehave. Nederst kan du læse om de rabatter, der gives.
Opdateret 11.05.2022

Betalingen opkræves forud 11 måneder om året (juli er betalingsfri). 

Hvad koster en dagpleje- eller vuggestueplads (0 til 2,9 år)?
Fuldtidsplads (33-48 timer) 2.985 kr./md.
Deltidsplads hos dagplejer (0-32 timer) 1.970 kr./md.
Deltidsplads hos vuggestue (28 timer) 1.642 kr./md.
Barselsdeltidsplads (30 timer) 1.847 kr./md.

Læs mere om madordninger og se priser her.

Hvad koster en børnehaveplads (2,9 år til 5 år)?
Fuldtidsplads 2.120 kr./md.
Deltidsplads (28 timer) 1.166 kr./md.
Barselsdeltidsplads (30 timer) 1.249 kr./md.

Læs mere om madordninger og se priser her.

Kan jeg få søskenderabat?

Til familier med mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning ydes søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af de øvrige pladser.
Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Børnene skal have samme folkeregisteradresse.

Til børn i privat institution eller privat pasning beregnes søskenderabatten som 85% af søskendetilskuddet til det billigste alderssvarende kommunale dagtilbud.

Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub-tilbud.

Kan jeg få fripladstilskud?

Betalingen for en institutionsplads kan bortfalde eller nedsættes, hvis du som forælder kan godtgøre, at din husstands aktuelle indtægt ligger inden for visse beløb. Se beløbene på borger.dk 

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet eller er du enlig forælder, forhøjes indtægtsgrænserne.

Kommunalbestyrelsen kan i enkelte tilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet.