logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Privat pasningsordning og privat institution

Privat institution eller tilskud til privat pasningsordning.
Opdateret 10.06.2021

Tilskud til privat pasningsordning og privat passer i eget hjem

Du kan søge om tilskud til privat pasningsordning så snart der forligger en kontrakt mellem dig som forældre og den godkendte private pasningsordning.

Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i hver måned.

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn fra endt orlov indtil skolestart.

Tilskuddet skal søges ca.1½ måned før opstart, for at pladsanvisningen kan garantere at tilskuddet bliver udbetalt rettidigt

Tilskud til privat pasningsordning i 2021

Takster for tilskud til privat pasningsordning med virkning fra 1. januar 2021.

Børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 8 mdr.

 33-48 timer kr. 6.167
Op til 32 timer 4.070 .kr

Børn i alderen 2 år og 9 mdr. til 5 år

 33-48 timer 3.914 .kr
Op til 32 timer kr. 2.583

Liste over private passere

Ønsker du at benytte en privat pasningsordning, skal du selv tage kontakt og indgå kontrakt med den private pasningsordning

Vær opmærksom på:

  • Der ydes ikke tilskud, hvis du holder barselsorlov på barnet, der passes
  •  
  • Der ydes ikke økonomisk friplads til privat pasningsordning
  •  

Liste over private daginstitutioner

Ønsker du som forældre at få dit barn optaget i en privat daginstitution, så skal du henvende dig direkte til institutionen. Find kontaktoplysninger og mere information om de private daginstitutioner via linkboksen nederst på siden.

Her kan du bl.a. også finde oplysninger om børnehavens dagligdag, læreplaner, personale og kostplaner.

Hvis du vil oprette en privat daginstitution

Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

Imidlertid har privatinstitutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn.

Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Sønderborg Kommunes kriterier, der er formuleret i "Godkendelseskriterier for private daginstitutioner" (nederst).