logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Privat pasningsordning og privat institution

Privat institution eller tilskud til privat pasningsordning.
Opdateret 12.06.2022

Søg om tilskud til privat pasning via Den Digitale PladsanvisningSelvbetjeningslink knap

Du kan søge om tilskud til privat pasningsordning, så snart der forligger en kontrakt mellem dig som forældre og den godkendte private pasningsordning. Kopi af underskrevet kontrakt skal vedhæftes ved ansøgning om tilskud.

Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i hver måned. Tilskuddet skal søges ca.1½ måned før opstart, for at pladsanvisningen kan garantere at tilskuddet bliver udbetalt rettidigt.

Hvor meget kan jeg få i tilskud, når jeg vælger en privat pasningsordning?
Vuggestue/dagpleje fuldtidsplads (33-48 timer) 6.203 kr./md.
Vuggestue/dagpleje deltidsplads (op til 32 timer) 4.094 kr./md.
Børnehave fuldtidsplads (33-48 timer) 4.024 kr./md.
Børnehave deltidsplads (op til 32 timer) 2.656 kr./md.

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn fra endt orlov indtil skolestart.

Der ydes ikke tilskud, hvis du holder barselsorlov på barnet, der passes, og der ydes ikke økonomisk friplads til privat pasningsordning.

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Sønderborg?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Gråsten?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Augustenborg?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Nordborg?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Broager?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning på Sydals?
Hvor finder jeg en privat pasningsordning i Egernsund?
Hvad gør jeg, hvis jeg vil oprette en privat daginstitution?

Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

Imidlertid har privatinstitutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn.

Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Sønderborg Kommunes kriterier, der er formuleret i "Godkendelseskriterier for private daginstitutioner" (nederst).