logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Puljen til Kulturelle Arrangementer og Events 2019-2021

Læs mere om formål, kriterier og ansøgning for Puljen til Kulturelle Arrangementer og Events.
Opdateret 18.03.2021

Kulturkompasset udstikker den kulturpolitiske strategi i Sønderborg Kommune. I Sønderborg Kommune er de tre overordnede mål et godt sted at leve, et stærkt kulturmiljø på tværs og hotspot for børn og unge. I puljen for kulturelle arrangementer og events kan du søge støtte til aktiviteter, der ligger inden for de tre overordnede mål. Der prioriteres ansøgninger, der falder inden for de fireårige fokusområder, der er listet under puljens kriterier. 
 
Formål
Formålet med puljen er at støtte kulturelle arrangementer og events, der giver borgere i Sønderborg Kommune oplevelser af kvalitet. 
 
Kriterier

 • Puljen kan søges af borgere og foreninger bosiddende både i og uden for Sønderborg Kommune til støtte af et kulturelt arrangement eller event, der afholdes i Sønderborg Kommune.
 • Arrangementet skal understøtte ”det gode liv” i Sønderborg Kommune.
 • Der prioriteres ansøgninger, der falder inden for følgende fokusområder i Kulturkompasset:
  • at sikre lige adgang til kultur for alle borgere
  • at styrke og understøtte kultur-, litteratur- og kunstoplevelser i hele kommunen
  • at markere unikke og historiske begivenheder
  • at fremme koblingen mellem kultur, sundhed og dannelse
  • at have fokus på kulturelle oplevelser, sports- og fritidsaktiviteter til vands
  • at styrke sociale og kulturelle mødesteder for unge i hele kommunen
  • at skabe mulighed for og lige adgang til at alle børn får adgang til oplevelser på kommunens scener og i foreningslivet i samarbejde med kulturaktører, institutioner, foreninger og ildsjæle. 

 
Ansøgningen skal indeholde:

 • Fakta om ansøger – husk CVR-nummer
 • Fakta om arrangementet (tid, sted, osv.)
 • Formål med arrangementet
 • Indhold/program
 • Begrundelse for ansøgning: Hvorfor skal Sønderborg Kommune støtte netop dette arrangement? Hvordan taler din ansøgning ind i Kulturkompasset?
 • Budget med angivelse af både forventede indtægter og udgifter
 • Konkret beløb, der ansøges om – gerne med beskrivelse af, hvad støtten skal gå til
 • Oplysninger om, hvilke andre kommunale midler og puljer, der er søgt eller påtænkes at søge, samt hvilke dele af projektet, der er søgt til, og hvor meget ansøgningerne er imødekommet med
 • Såfremt arrangementet er afholdt tidligere, skal ansøger også oplyse hvilke kommunale midler, der er søgt og modtaget op til tre år tilbage 

 
 
Indsend din ansøgning
Puljen til Kulturelle Arrangementer og Events kan søges hele året. Der tilstræbes en kort behandlingstid, men skal ansøgningen forelægges udvalget, kan der forventes en længere sagsbehandling. Sørg derfor for at søge i god tid. 

Send ansøgningen elektronisk til Kultur, Event, Idræt & Fritid: kulturogevent@sonderborg.dk 

 
Tilkendelse af tilskud
Tilskud kan gives direkte eller som underskudsgaranti. 
 
Udbetaling sker efter aftale med ansøger, typisk inden arrangementet (gælder ikke, hvis det drejer sig om en underskudsgaranti). Samtidig aftales det med ansøger, hvorvidt Sønderborg Kommunes logo skal indgå i eventuel markedsføringsmateriale, eller hvordan det skal fremgå, at Sønderborg Kommune har støttet arrangementet. Efter arrangementet er afviklet, er ansøger forpligtet til at give en tilbagemelding. Ansøger skal her både indsende et regnskab samt udfylde et elektronisk evalueringsskema.