logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Radon

Radon er kræftfremkaldende. Du kan sænke niveauet af radon i din bolig med ganske enkle midler. Her kan du læse hvordan.
Opdateret 20.09.2021

Radon er en naturlig radioaktiv luftart, der hverken kan ses, lugtes eller smages, men som forekommer overalt i jorden i varierende mængder.

Radon kan være kræftfremkaldende. Derfor skal mængden af radon i boliger og på arbejdspladser reduceres mest muligt.

Den største radonindtrængning i boliger, sker gennem revner og sprækker i fundamenter, gulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer m.v., fordi lufttrykket i boligen ofte er lavere end udenfor.

Du kan sænke niveauet af radon i dit hjem med ganske enkle midler. Du kan tætne revner og sprækker i fundamentet, stuegulv, betondæk og kældergulve og sørge for god ventilation i din bolig.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har skærpet bygningsreglementets maksimale krav for radonindholdet i boliger, så radonindholdet i nybyggeri må ligge på max. 100Bq/m³.