logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Rammeaftale på det specialiserede socialområde

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.
Opdateret 12.02.2020

Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.
Aftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Rammeaftalen udarbejdes i kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet. Rammeaftalen genforhandles årligt.
 
Rammeaftalen 2018 for Syddanmark har fortsat den overordnede ambition, at der i 2018 er en nødvendig fokusering på kvantitet, pladser og økonomi. Der vil fortsat være fokus på at anvende de kommunale ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i de bedste tilbud til borgerne. 

Der er fokus på følgende temaer i 2018:

  • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
  • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
  • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange