logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Retningslinjer i Ellebo

Der findes retningslinjer for blandt andet kontaktpersoner, indsatstimer og andet, som du kan læse om her.
Opdateret 06.03.2019

Selvbetjening

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan... Læs mere

Kontaktpersoner

Ved indflytning får du tildelt en kontaktperson. Det er kontaktpersonen, der står for støtte og vejledning i forhold til helbred, økonomi, pårørende og planlægning af indsatstimer.
Kontaktpersonen står også for udarbejdelse af pædagogiske handleplaner ud fra § 141 planen og deltager i de årlige rehabiliteringsmøder sammen med afdelingsleder og socialfaglig rådgiver fra forvaltningen Social og Senior.

Indsatstimer

I botilbud Ellebo er der en forventning om, at du kan klare mange af de basale ting i hverdagen. Personalet kan ved støtte og vejledning guide den enkelte i de opgaver, hvor det er svært. Vi tager højde for den enkeltes funktionsniveau og indsatstimer bliver tilrettelagt ud fra, hvad den enkelte har af behov og ønsker.

Rengøring af den enkeltes lejlighed

Personalet støtter og vejleder den enkelte borger i at kunne holde sin lejlighed ren i forhold til egne krav og ønsker. Der er forskellige normer for hvordan en lejlighed skal se ud, hvilket vi respekter.

Selv- og medbestemmelse

Vi respekterer at hver enkelt borger har egne værdier og normer og er herre i eget hus. Vi kan støtte og vejlede i alle livets små og store spørgsmål. I bund og grund er det borgeren selv der bestemmer hvad han/hun vil. 

Aktivering på hverdage

Botilbud Ellebo omfatter ikke aktivering af den enkelte borger i dagtimerne på hverdage. Ønsker borgeren ikke at deltage i de beskæftigelsestilbud, der er i kommunen eller på anden måde vælger at tilbringe dagene hjemme, skal de selv få tiden til at gå. Der er personale på arbejde som dog har indsatstimer med andre beboere – i huset eller ude og kan derfor ikke stå til rådighed for aktivering. Personalet kan dog kontaktes via mobiltelefon.

Betalinger

Botilbud Ellebo er fri for kontanter. Al betaling foregår så vidt mulig via bankoverførsel. 

Økonomi

Personalet støtter og vejleder borgeren omkring den private økonomi. Alt efter den enkeltes funktionsniveau bliver der tilrettelagt hvorledes økonomien skal styres.