logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Robuste børn mestrer eget liv

Dagtilbuddet ønsker at skabe robuste børn, som kan mestre eget liv
Opdateret 28.06.2018

Vi lever i et komplekst samfund der er i konstant forandring. Et samfund der fordrer at man som menneske kan navigere i mange valgmuligheder og indgå i sociale relationer. 
Vores mål er:

At barnet bliver robust til at mestre eget liv

Derfor er vi professionelle og tydelige rollemodeller ud fra et anerkendende og positivt menneskesyn og
møder barnet hvor det er, og med udgangspunkt i at det enkelte barn er unikt

  • fremmer barnets identitetsdannelse
  • benytter flere tilgange til det enkelte barn, for at finde den bedst mulige samværs- og kommunikationsform 
  • er imødekommende, nærværende og lyttende
  • tager udgangspunkt i barnets baggrund og det nærmiljø, som barnet vokser op i
  • guider og vejleder barnet 
  • lære barnet at respektere forskelligheder

Barnet skal have passende udfordringer.
Det skal være sjovt, spændende og berigende, så barnet bliver nysgerrig, kreativ og interesseret i at lære
 - godt på vej til at mestre eget liv.