logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

SAABU

SAABU tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud indenfor handicapområdet.
Opdateret 01.11.2019

SAABU står for Sønderborg Afklaring, Aktivitet, Beskæftigelse og Udvikling.

Vi arbejder udfra kerneopgaven ”brugernes kompetenceudvikling”. Kompetencerne kan være personlige, sociale eller handle om arbejdsevne. SAABU er først og fremmest et udviklingssted, hvor brugerne kan opnå så stor selvstændighed som overhovedet muligt. Udgangspunktet er brugernes individuelle ønsker og håb, samt deres individuelle funktionsniveau.

Vi arbejder med alt fra personlig omsorg, støtte til kommunikation, socialt liv, beskæftigelse, afklaring af arbejdsidentitet, opbygning af arbejdsevne - til hjælp til at komme i skånejob. Overskrifterne er:

  • Aktiverende støtte og omsorg
  • Intern beskyttet beskæftigelse
  • Ekstern beskyttet beskæftigelse i grupper
  • Virksomhedspraktikker
  • Skånejob

For nogle brugere vil SAABU være et godt tilbud i en lang årrække, for nogle i hele voksenlivet, mens det for andre er en kortere træningsbane.  

Vores målgrupper omfatter:

  • Borgere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103
  • Borgere der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104
  • Borgere visiteret til særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2
  • Borgere visiteret til ressourceforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 68 a
  • STU elever i praktikforløb

SAABU består af fire enheder og en områdeledelse. Alle enheder har både tilbud efter SEL §§ 103 og 104.

Nyheder vedrørende omstruktureringer kan du læse i boksen "dokumenter", som du også finder her på siden.

Nyhedsbrev oktober 2019

Nyhedsbrev august 2019

Nyhedsbrev maj 2019

Nyhedsbrev april 2019 - omlægninger.

Du kan se SAABUs mission ved at trykke her.

Du kan læse mere om etablering og opfølgning på løntilskudsjob til førtidspensionister (skånejob) her.

SAABUs logo. En kløver, hvor der i hver af bladene står henholdsvis "afklaring, aktivitet, beskæftigelse og udvikling".

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.