logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sådan arbejder vi med sprog og trivsel

Læs om sprog- og læseudvikling, sprogvurdering samt forældrecoaching.
Opdateret 12.10.2021
Hvordan arbejder Sønderborg Kommune med sprog- og læseudvikling?

I Sønderborg har vi fokus på børns sproglige udvikling - vi arbejder målrettet på at gøre børnene til gode læsere - så vi giver vores unge de bedste forudsætning for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derfor er der i såvel dagpleje, dagtilbud som skole besluttet en særlig indsats som kombineres med landsdækkende tiltag.

Se også vores handleplan for sprog og læsning 0-18 år

Hvad kan jeg selv gøre for at udvikle mit barns sprog?

I har som forældre den vigtigste rolle i forhold til at udvikle jeres barns sprog, men kommunen vil gerne støtte op om jeres arbejde. Derfor har vi udarbejdet et inspirationsmateriale, som vi kalder Sprogpjecen for aldersgrupperne 0-3 år og 3-6 år.

Find alle sprogpjecerne i dokumentboksen nederst på siden. Sprogpjecerne kan du finde på i alt 9 sprog foruden dansk.

Hvad er en trivselsvurdering?

I Sønderborg Kommune følger og understøtter vi alle børns trivsel og udvikling for at skabe helhed og sammenhæng. Vi har en fælles handlestrategi - Børneparaplyen.

Som en del af indsatsen trivselsvurderes alle børn i alderen 0-6 år. Vi har fokus på sundhed, læring og trivsel og arbejder målrettet, systematisk og tværfagligt med at styrke barnets trivsel ved at sætte ind på et tidligt tidspunkt, når et barn er udfordret.

Notat: Trivselsvurdering