logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingsfrist for ældreområdet

Du kan her se sagsbehandlingsfristen for ansøgning/sag til behandling.
Opdateret 12.11.2020

Fristen svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne.

Såfremt sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil du modtage skriftlig orientering herom. Du vil samtidig blive orienteret om, hvornår du kan forvente, at der træffes afgørelse i din ansøgning/sag.

Sagsbehandlingsfristerne er også gældende for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen.

Område

Lov om social service

Svarfrist

Madservice (hvis ikke specialkost)

§ 83

10 arbejdsdage

Personlig hjælp og pleje

Praktisk hjælp

Psykisk pleje og omsorg

§ 83

10 arbejdsdage

Aflastning (korttidspladser), afløsning i eget hjem

§ 84

10 arbejdsdage

Genoptræning/vedligeholdelsestræning

§ 86

2 måneder

Nødkald

§ 112

10 arbejdsdage

Diabetes og stomiartikler

§ 112

Indenfor 2 døgn

Personlige hjælpemidler (ekskl. ventetid fra leverandør)

§112

1 måned

Akutte hjælpemidler, såsom plejetekniske hjælpemidler

Akutte reparationer af kørestole, lifte og lignende

§112

Straks/samme dag

Reparation, udskiftning og installation af nødvendig indretning i eksisterende invalidebiler

§112

10 arbejdsdage

Hjælpemidler og forbrugsgoder i form af elkøretøjer, trehjulede cykler og lignende

§ 112 og § 113

4 måneder

Almindelige udlånshjælpemidler (ekskl. ventetid hos leverandør)

 

§ 112 og § 113

10 arbejdsdage

Støtte til bil pga. handicap, herunder afgiftsfritagelse

§ 114

4 måneder

Større boligændringer

§ 116

6 måneder

Plejevederlag

(pasning af døende)

Hjælp til sygeplejeartikler (pasning af døende)

§ 119, § 120, § 121 og § 122

Sagsbehandles straks, hvis alle oplysninger til sagen foreligger

Omsorgstandpleje

§ 131

10 arbejdsdage

Ældrebolig

 

§ 192

2 måneder

Område

Almenboligloven

Svarfrist

Plejebolig

§ 5 og § 54

2 måneder