logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Samarbejde mellem kommunen og boligforeningerne

Kommunen fører tilsyn og arbejder sammen med boligforeningerne om at sikre at velfungerende boliger for kommunens borgere.
Opdateret 09.08.2021

Samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne evalueres én gang om året gennem en styringsdialog, hvor der laves aftaler for det fremtidige samarbejde.

Tilsyn med støttet boligbyggeri

Formålet med styringsdialogmøderne er ifølge loven at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

Sønderborg Kommune har som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri ansvaret for at afvikle styringsdialogmøderne og udarbejde de lovpligtige referater.

Som udgangspunkt gennemføres møderne om efteråret/vinteren.

Billede af en rød boligblok

Almenstyringsdialog

Boligorganisationerne skal årligt udarbejde og indsende en dokumentationspakke til kommunalbestyrelsen, der skal danne grundlag for dialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport med tilhørende afdelingsskemaer og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder et regnskabsspørgeskema og årsberetning samt resultater af eventuelle relevante analyser.

Formålet med rapporten er, at den enkelte boligorganisation i spørgeskemaform foretager en dokumentation og selv-evaluering af sin virksomhed og tilkendegiver ønsker om aftaler med kommunen eller eventuelle andre parter.

De årlige møder fungerer som en del af det tilsyn som kommunen skal føre med støttet boligbyggeri. Møderne resulterer i mere konkrete aftaler og muligheder for samarbejde om en målrettet indsats. Det kan fx være i forbindelse med sociale udfordringer i boligforeningen, eller status på igangværende eller nuværende og fremtidige projekter vedrørende renoveringer og nybyggeri.

På hjemmesiden www.almenstyringsdialog.dk kan du få adgang til dokumentationsrapporterne. Selve referaterne fra de årlige møder med boligforeningerne finder du nedenfor.

Referater

Herunder finder du de nyeste referater fra styringsmøderne med de forskellige boligorganisationer. Alle referater åbner pdf.

Tidligere referater

Herunder finder du tidligere referater fra styringsmøderne med de forskellige boligorganisationer. Alle referater åbner pdf.