logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.
Opdateret 07.01.2022

Udfyld skema og anmeld etablering af skovSelvbetjeningslink knap

Vi ønsker mere skov i Danmark, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet med mere.

I mange tilfælde kan du få tilskud til privat skovrejsning, hvis du ønsker at tilplante mindst 2 ha. Du kan læse mere om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

I kommuneplanen er der udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det er områder, hvor man planlægger byudvikling, indvinding af grus eller bevaring af særlige naturværdier og landskaber. Her må du ikke uden dispensation plante skov på landbrugspligtige arealer.

Søg om skovrejsning via selvbetjeningsboksen øverst på siden og send det til Vand og Natur (kontaktoplysninger nederst).

Du skal ikke anmelde, hvis du genplanter skovarealer efter hugst inden for en periode, der må betragtes som normal i forbindelse med skovdrift.