logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.

Selvbetjening

Etablering af skov

Inden du planter ny skov, skal du anmelde det til kommunen.

Print, udfyld og send ansøgningen til:

Vand og Natur
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Du skal benytte samme skema, hvis du søger om tilladelse til at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Opdateret 23.10.2019

I Danmark ønsker vi mere skov

Vi ønsker mere skov i Danmark, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet med mere. Den nationale strategi er en fordobling af det danske skovareal i løbet af én skovgeneration, dvs. 80-100 år.

Få tilskud til skovrejsning

At rejse skov er en stor opgave, der kræver både arbejde, tid og penge. Målet om at fordoble skovarealet kan ikke nås, uden det offentlige hjælper til. Du kan derfor i mange tilfælde få tilskud til privat skovrejsning, hvis du ønsker at tilplante mindst 2 ha. Du kan læse mere om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Uønsket skovrejsning

I kommuneplanen er der udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det er områder, hvor man planlægger byudvikling, indvinding af grus eller bevaring af særlige naturværdier og landskaber. Her må du ikke uden dispensation plante skov på landbrugspligtige arealer.

Anmeldelse af skovrejsning

Søg om skovrejsning via selvbetjeningsboksen øverst på siden.

Ingen pligt til at anmelde

Du skal ikke anmelde, hvis du genplanter skovarealer efter hugst inden for en periode, der må betragtes som normal i forbindelse med skovdrift.