logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Slæbesteder og bådramper

Her kan du læse om retningslinjer for, og ansøgning om tilladelse til, slæbesteder og bådramper.

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af... Læs mere

Opdateret 27.04.2020

Anlægning af bådrampe

Hvis du vil anlægge en bådrampe eller et slæbested til isætning af småbåde langs kysten skal du søge om tilladelse fra Kystdirektoratet.

Oftest kræver det også en dispensation til selve anlægget på landsiden fra strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen administreres af Miljøcenter Ribe.

Hvis du samtidig søger om at etablere en bade- og bådebro i tilknytning til anlægget, kan kommunen give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ.

Læs mere: Private bade- og bådebroer

Det siger loven

Sådan søger du tilladelse

Det er kommunen, som oftest modtager ansøgninger om nye slæbesteder/bådramper. Kommunen videresender ansøgningen med bemærkninger (fx planforhold, vejforhold, landskabelige forhold, vandløb etc.) til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet indhenter herefter udtalelse fra bl.a. Farvandsdirektoratet og Miljøcenter. På baggrund af dette kan Kystdirektoratet meddele tilladelse.

Herefter afgør Miljøcentret om anlægget kan opnå dispensation til anlægget på landsiden.

Kontakt kommunen via boksen nederst på siden hvis du er interesseret i at søge tilladelse.

Hvor kan der opsættes nye ramper?

Vand og Natur har udarbejdet en oversigt over eksisterende slæbesteder/bådramper. På baggrund af oversigtsplanen vil vi vurdere fremtidige ansøgninger om slæbesteder/bådrampers placering. Vi lægger vægt på, at eventuelle nye slæbesteder bliver etableret, hvor der er forholdsvis stor afstand til nærmeste tilgængelige slæbested/bådrampe. Derudover, at eventuelle anlæg såfremt det er muligt etableres i tilknytning til andre anlæg fx bade- og bådebroer.

Oversigtskortet: Eksisterende bådramper og hvor de mulige områder er