logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Selvbetjening

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde sociale netværk samt struktur i dagligdagen med videre.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Myndighedsafdelingens Modtagelsesteam, inden ansøgning sendes.

Opdateret 12.10.2021

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktionsevner.

Socialpædagogisk støtte kan fx foregå på væresteder, i eget hjem eller på et botilbud.

Hvordan får jeg socialpædagogisk støtte?

Du skal visiteres til at få socialpædagogisk støtte. Vi inddrager dig i et samarbejde og tager udgangspunkt i den hjælp, du har behov for.

Hvis du ønsker at søge om at blive visiteret til socialpædagogisk støtte, kan du finde ansøgningsskemaet i boksen ’Selvbetjening’ øverst på denne side.

Inden for hvilke områder ydes der socialpædagogisk støtte?
 • Psykisk støtte
 • Samarbejde med pårørende
 • Kontakt og samvær
 • Administration
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Hverdagsliv
 • Medicinhåndtering
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forældrerollen
 • Personlig pleje
 • Indkøb
 • Ernæring og kost

Der udarbejdes sammen med dig altid en handleplan, der indeholder formål og mål med netop din socialpædagogiske støtte.

Indsatsen kan foregå på følgende måder:

 • individuelt
 • i temagrupper
 • som anden form for kontakt (fx telefonopringning, sms, e-mail)