logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte.
Opdateret 21.01.2020

Selvbetjening

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde sociale netværk samt struktur i dagligdagen mv.

Hvis du vil læse mere, så læs mere på siden om socialpædagogisk støtte (her)

Telefontid: 08.00-09.00 og 13.00-14.00.

Formålet

Formålet er at styrke dine udviklingsmuligheder eller at kompensere for din nedsatte funktionsevne.

Socialpædagogisk støtte skal hjælpe til, at du kan få et selvstændigt og meningsfuldt liv på egne præmisser. Indsatsen målrettes, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktionsevner.

Link til handicap- og psykiatriafdelingen

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde dit sociale netværk, struktur i dagligdagen mv. - måske du også bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Socialpædagogisk bistand til borgere med fysisk eller psykisk funktionsevne

Indsatsen er for dig, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne reelt ikke har mulighed for fuldt ud at tage vare på dig selv. Formålet med den socialpædagogiske indsats er også at yde en særlig hjælp, så du kan opnå og fastholde egen identitet og få et mere aktivt liv.

Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte, kan du finde ansøgningsskemaet i boksen ’Selvbetjening’ øverst på denne side.