logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Selvbetjening

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde sociale netværk samt struktur i dagligdagen med videre.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Myndighedsafdelingens Modtagelsesteam, inden ansøgning sendes.

Opdateret 19.02.2020

Hvem kan få hjælp?

Indsatsen er for dig, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne har behov for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp til at styrke dine udviklingsmuligheder eller at kompensere for din nedsatte funktionsevne. Vores mål er, at du kan få et selvstændigt og meningsfuldt liv på dine egne præmisser. Indsatsen målrettes, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktionsevner.

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde dit sociale netværk, struktur i dagligdagen med videre. Du kan også blive bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Socialpædagogisk støtte ydes inden for følgende områder:

 • Psykisk støtte
 • Samarbejde med pårørende
 • Kontakt og samvær
 • Administration
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Hverdagsliv
 • Medicinhåndtering
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forældrerollen
 • Personlig pleje
 • Indkøb
 • Ernæring og kost

Der udarbejdes sammen med dig altid en handleplan, der indeholder formål og mål med netop din socialpædagogiske støtte.

Socialpædagogisk bistand til borgere med fysisk eller psykisk funktionsevne

Hvordan og hvor kan jeg få hjælp?

Du skal visiteres til at få socialpædagogisk støtte. Vi inddrager dig i et samarbejde og tager udgangspunkt i den hjælp, du har behov for.

Indsatsen kan foregå på følgende måder:

 • individuelt
 • i temagrupper
 • som anden form for kontakt (fx telefonopringning, sms, e-mail)

Afhængig af din situation kan du fx få rådgivning i personlige/sociale spørgsmål eller personlig følgeskab til aftaler hos sagsbehandler, læger eller andre.

Du kan i særlige tilfælde ud fra en konkret og individuelt vurdering få hjælp til bestemte opgaver, hvis du ikke selv kan klare personlig pleje og/eller praktiske opgaver.

Socialpædagogisk støtte kan fx foregå på følgende steder:

 • væresteder
 • værksted
 • i eget hjem
 • i botilbud

Hvordan ansøger jeg om socialpædagogisk støtte?

Hvis du ønsker at søge om at blive visiteret til socialpædagogisk støtte, kan du finde ansøgningsskemaet i boksen ’Selvbetjening’ øverst på denne side.