logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien råder over botilbud og giver socialpædagogisk støtte til borgere med sindslidelse.
Opdateret 22.06.2018

Selvbetjening

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om... Læs mere

Socialpædagogisk støtte

 • Har du nedsat funktions- og/eller mestringsevne i en sådan grad, at der er behov for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om socialpædagogisk støtte.
 • Du skal visiteres til at få den socialpædagogiske støtte, og det vil ske i samarbejde med dig.
 • Når du får socialpædagogisk støtte, mødes du med den rehabiliterende tilgang, og der er fokus på, at du får mulighed for at komme dig samt skabe et selvstændigt og meningsfyldt liv
 • Du vil indgå i et samarbejde om de visiterede indsatser, og der bliver taget udgangspunkt i dine ressourcer, håb og drømme.
 • Du vil opleve, at den socialpædagogiske støtte kan ske på mange måder; fx ved vejledning og rådgivning i personlige/sociale spørgsmål, eller personlig følgeskab til aftaler hos sagsbehandler, læger eller andre.
 • Støtten gives både i grupper og individuelt. Der kan også være fokus på at skabe rammer, som muliggør, at du kan udvikle sig og deltage i meningsfulde fællesskaber – fx i beskæftigelse, i foreningsliv, uddannelse og netværk.
 • Indsatsen målrettes og der arbejdes i en tidsbegrænset periode. Sammen vil du og den socialfaglige medarbejder løbende evaluere og justere dine mål og indsatser.
 • Socialpsykiatrien har en grundlæggende antagelse om, at du helst vil klare dig selv uden hjælp for andre. Rehabilitering kan indebære, at indsatser baseres på hele din livssituation. Derfor er tværfagligt samarbejde centralt i den rehabiliterende tilgang

Stemningsbillede

​Klik her for at læse mere om socialpædagogisk støtte.

Botilbud, herunder:

 • Bofællesskaber, hvor der bor flere beboere sammen, men med daglig støtte fra socialfaglige medarbejdere.
 • Døgnbemandede bocentre for dem som har brug for grundlæggende støtte, pleje og behandling, samt hjælp til at klare daglige gøremål.
 • Midlertidig bolig, hvor borgeren under opholdet dagligt støttes i at øge eller opretholde sit funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt.
 • Boliger som består af selvstændige lejligheder i eksempelvis opgangsfællesskaber, men med evt. fællesarealer til socialt samvær og støtte i dagtimerne.

Klik her for at se listen over botilbud.

Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og væresteder

 • Har du svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan du søge om beskyttet beskæftigelse.

​Klik her for at se Væksthuset, Socialpsykiatrien (beskyttet beskæftigelse).

 • Værestederne er socialpsykiatriske tilbud til borgere, hvor det sociale samvær spiller en stor rolle. 

Klik her for at se listen over væresteder.

Klik her for at læse socialpolitikken.