logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Søg om post til døren

Du kan få din post bragt til døren, hvis du ikke selv kan hente den i en brevkasse ved skel eller i et brevkasseanlæg.

Selvbetjening

Post til døren

Du er berettiget til post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Opdateret 14.07.2020

Hvem kan få bragt posten til døren?

Hvis du lider af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige social problemer, kan du få bragt posten til døren.

Der skal være enten brevindkast i din indgangsdør eller brevkasse ved døren.

Får jeg også reklamer leveret til døren?

Nej, du har ikke krav på at få uadresseret post som fx reklamer og ugeaviser leveret ved døren.

Hvor langt tid varer ordningen?

Post til døren kan bevilges som en midlertidig ordning (6 måneder) eller som en varig ordning.

Sådan ansøger du om post til døren

  • Du kan søge om post til døren ved at udfylde skemaet i selvbetjeningsløsningen.
  • Du kan få skemaet udleveret i Borgerservice.
  • Du kan kontakte Visitationsafdelingen, se information i kontaktboksen på siden.

Postbud afleverer brev i postkasse

Hvordan træffes afgørelsen?

Kommunen har ansvaret for at indhente de oplysninger, der er nødvendig for, at vi kan behandle din ansøgning.

I nogle tilfælde kan der være behov for, at du giver samtykke til, at visitatoren indhenter oplysninger fra andre.

I særlige tilfælde kan der være behov for en lægeerklæring. Du skal selv bestille og betale for lægeerklæringen.

Afgørelse

Du vil modtage en skriftlig afgørelse fra Visitationsafdelingen. Visitationsafdelingen giver besked til PostNord, hvis du er berettiget til "post til døren".

Hvis du vil vide mere

Yderligere information findes på www.postnord.dk og på www.trafikstyrelsen.dk.

Du kan kontakte PostNord, hvis du har spørgsmål til selve ordningen.