logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sønderborg bymidte

Sønderborg bymidte er under forandring. Formålet er at gøre byen mere attraktiv som handelsby. Læs mere om omdannelsen her.
Opdateret 07.08.2019

Sønderborgs indre by er midt i en omfattende omdannelse. Bymidtens handelsgader og pladser bliver fornyet med nyt design, belægninger, inventar og beplantning.

4. etape: Perlegade fra Rønhaveplads til krydset mellem Perlegade og Jernbanegade

I løbet af 2017-2019 renoverer Sønderborg Kommune 4. etape af projektet, som omfatter det resterende stykke af gågaden i Perlegade fra Rønhaveplads til og med byrummet ved krydset mellem Perlegade og Jernbanegade.

Alle fliser, belysning og øvrigt inventar bliver udskiftet.

Moderne, enkel og eksklusiv

Idéen med det nye design er at gøre selve gaden mere moderne, enkel og eksklusiv.

Profilet med den tosidige afvanding bevares, men ristene erstattes af linjeafvandingsriste. Denne linje markerer samtidig den zone, forretningerne har at benytte til deres gadestativer, skilte, udeservering m.m.

Midtersporet skal som i dag holdes helt frit for inventar af en hver art og forbeholdes de gående og varetransporten.

Ny belægning af granitfliser

Der lægges en helt ny belægning af granitfliser. Den gennemgående fugeretning ligger vinkelret på en midterlinje, der er afsat efter de knæk gadeforløbet har. I hvert knækpunkt dannes der en kile af granitchaussésten, der, som hovedprincip, fortsætter rundt langs alle facader i en bredde på minimum 2 rækker chaussésten.

Hvor passager og veje møder gågaden benyttes chausséstenene også som overgang.

Nye træer i gågaden

Som noget nyt plantes der træer i gågaden. De grupperes 3x3 i en grøn rytme gennem gadeforløbet. Træerne placeres i østsiden hvor de markerer to af passagerne, og hvor de i øvrigt generer forretningslivet mindst muligt.

De eksisterende plantestativer vil til gengæld ikke længere være at finde i bymidten.

City krydset

City krydset i den sydlige ende af Perlegade betragtes som en plads. Skulpturen 'Sansernes Port' lukker med sin nuværende placering for den visuelle sammenhæng mellem den øvre og nedre del af Perlegade. 'Sansernes Port' får en ny placering på pladsen, og vil indgå som en del af den kommende vandinstallation.

Indbydende passager

Passagerne gøres mere indbydende, og får sin egen genkendelige identitet med en belægning af mørke teglklinker. To passager fraviger dette princip:

Jernbanesti: I Jernbanesti lægges granitfliser, som i resten af gågaden, da rummet opfattes som en pladsdannelse. Den eksisterende skulptur 'Erindringsstykke Sønderborg' bevares og kun øvrigt inventar udskiftes, så det harmonerer med gågaden.

Reimersgade: Reimersgade skal fortsat have asfaltbelægning – kun fortovene udskiftes med de nye teglklinker.

På hele strækningen udskiftes belysningen med 4 meter master med City Swan armatur fra Phillips. De placeres skiftevist i øst og vest siden i en taktfast rytme gennem gadeforløbet.

Udsnit omkring City Krydset

Skitsetegning af nederste del af projektet Sønderborg bymidte

Forslag og idéer til projektet?

Så kontakt byplanlægger Jonas Hansen på jnhs@sonderborg.dk.