logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Er du voldsramt kvinde - uanset tro, nationalitet og indtjening, og er du i akut krise, har du mulighed for at få hjælp på Sønderborg Kvinde- og Krisecenter.
Opdateret 18.02.2020

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter kan hjælpe voldsramte kvinder ved at:

  • tilbyde volds- og kriseramte kvinder og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidigt husly døgnet rundt

  • støtte den volds- og kriseramte kvinde gennem hjælp til selvhjælp

  • arbejde på et individuelt såvel som på et samfundsmæssigt plan for derigennem at gøre volds- og kriseramte kvinder opmærksomme på deres rettigheder, muligheder og forpligtelser

  • sprede viden og erfaring for at ændre samfundsforholdene til fordel for disse kvinder og deres børn

  • give volds- og kriseramte kvinder og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser

Formålet med hjælpen er at forbedre brugernes muligheder for at få bedre rammer for et godt liv. Specielt skal peges på mulighederne for en tilstand af socialt velbefindende, fravær af vold og omsorgssvigt.

Sønderborg Kommune fører tilsyn med Sønderborg Kvinde- og Krisecenter - se seneste tilsynsrapport her.